Blogi / VEPA-t teavad hästi juba üle saja kooli Eestis

VEPA-t teavad hästi juba üle saja kooli Eestis

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08. Oktoober 2018

VEPA koolide hulgas on nii erakoole kui erikoole, väikseid maakoole ja suuri linnakoole, keelekümblus- ja tasandusklasse, vene ja eesti õppekeelega koole Saaremaalt Narvani ja Paldiskist Valgani. Kogemus näitab, et VEPA sobib igasse konteksti, sest kõige olulisem on õpetaja enda entusiasm metoodika rakendamisel ja julgus panustada laste tulevikku.

  • VEPAsugisVEPA metoodikat katsetatud 106 koolis üle Eesti;
  • 254 klassi on tutvunud VEPA metoodikaga, neist on 21 vene õppekeelega koolide klassid;
  • kaasati üle 4 700 õpilase 1.-6. klassidest;
  • 7 koolis rakendati VEPA-t juba 4 aastat või rohkem ja 27 koolis on VEPA-t rakendatud vähemalt 2 aastat;
  • 22 koolis on lõppenud esimene VEPA aasta.

Taaskord on ilmunud VEPA uudiskiri, seekord sügishõnguline. Soovime head lugemist!