Blogi / VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 25. Veebruar 2019

VEPA Käitumisoskuste Mäng kuulutab välja avaliku konkursi, et leida 2019/20 õppeaastaks programmi uusi eesti ja vene keelseid mentoreid, kes aitaksid toetada õpetajaid VEPA programmi rakendamisel.

mentoridEesti keelseid mentoreid otsime järgmistesse piirkondadesse: Harjumaa, Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Pärnumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Raplamaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Viljandimaa. Venekeelseid kandidaate (mentorite konkursi kutse vene keeles) otsime järgmistesse piirkondadesse: Harjumaa, Tallinn, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Tartu. Piirkonnad, kuhu eesti- ja venekeelseid mentoreid vajame,  on hetkel prognoositavad, täpsemad asukohad avaldame mentorite hankes.

Konkursi raames valitakse välja vähemalt 20 kandidaati, kes läbivad tasuta 3-päevase VEPA mentori koolituse. Koolitus toimub 28.-30. märtsil 2019 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis ja selle viib läbi VEPA programmi treener Janette Puskas (PAXIS Institute, USA). Koolitus on inglise keeles koos sünkroontõlkega eesti keelde. TAI ei hüvita osalemisega seotud transpordi- ja ööbimiskulusid.

Mentori põhiline roll on pakkuda õpetajale tuge, juhendada ja teostada hindamistegevusi. Eduka kandideerimise eelduseks on:

 • VEPA Käitumisoskuste Mängu ingliskeelsel mentorite koolitusel osalemine täies mahus, s.o 28.-30.03.2019. Ühe koolituspäeva kestus on orienteeruvalt kaheksa akadeemilist tundi. Koolitus on osalejale tasuta, korraldaja annab õppematerjalid ja pakub toitlustust. Õppematerjalid on tõlgitud eesti ja vene keelde;
 • Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel (vajalik mentori väljaõppes osalemiseks), eesti emakeelega kandidaatidel tuleb kasuks vene keele oskus ja vene emakeelega kandidaatidel on vajalik eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel;
 • Kõrgel tasemel suhtlemisoskus;
 • Omandatud kõrgharidus – psühholoogia-, tervise-, sotsiaal- või kasvatusteaduste valdkonnas;
 • Töökogemus laste või noortega (soovituslikult haridusasutuses);
 • Täiskasvanute nõustamise, koolitamise või juhendamise kogemus.

Kandidaatidel palume täita digitaalne CV ja motivatsioonikiri ankeedi vormis hiljemalt 11.märts 2019. Kandideerimise ankeet asub siin: https://drive.google.com/open?id=10g0iWls8rg-NSBZy_3QLUB9SEZmUdFEhpQoaLtldB_4 Edukaks osutunud kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 22. märts 2019 ja palutakse esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad meiliaadressile kaja.sune@tai.ee

Küsimuste korral palun pöörduda Kaja-Kirsten Sune poole e-posti aadressil kaja.sune@tai.ee või telefonil 6593922. Vene keeles abi saamiseks palun pöörduda Anita Baumbach poole anita.baumbach@tai.ee või telefonil 6593933.

Mentori ülesanded on: 

 • tundide külastamine (u kord ühe-kahe kuu jooksul), vastava aruandluse pidamine;
 • õpetajate individuaalne nõustamine koha peal ja e-posti või telefoni teel;
 • esimestel koolituspäevadel osalemine koos juhendatava õpetajaga.

Vajadusel lisanduvad sellele kogemusgruppide ja/või teavitusürituste läbiviimine koolis kohapeal, kohtumised kooli juhtkonna esindajatega. Tavaliselt osalevad VEPA mentorid ka TAI poolt korraldatud täienduskoolitustel ning koosolekutel ja aitavad kaasa VEPA programmi arendamisel. Mentori peamine ülesanne on siiski toetada õpetajat ja aidata tal omandada VEPA metoodika täiel määral võttes arvesse õpetaja tööstiili ja tema õpilaste erisusi. VEPA mentori töö eeldab, et mentoril on võimalik külastada VEPA õpetajate tunde teistes koolides.

Kuidas saada VEPA mentoriks?

TAI korraldab 28.-30. märtsil 2019 Tallinnas uute VEPA mentorite koolituse. Oluline on, et mentori kandidaadid läbivad koolituse täies mahus. Koolituse läbinud mentorid saavad võimaluse osaleda iga-aastases VEPA mentorite hankes. Edukate pakkumuste esitajatega sõlmitakse töövõtuleping 1,5 õppeaastaks ning augusti lõpus võib mentor asuda tööle.

VEPA mentorite kutse vene keeles