Blogi / Eelinfo. Tervisedenduse konverents 2019: Kuidas loome tervist toetavat keskkonda

Tänavune Tervisedenduse konverents toimub 4. juunil Tallinnas Kultuurikatlas ja konverentsi keskmes on tervist toetava elukeskkonna kujundamine. 

Inimeste tervist, arengut, käitumist ja valikuvõimalusi mõjutab ümbritsev elukeskkond – füüsiline, vaimne, sotsiaalne, digitaalne, aga ka majanduslik ja poliitiline. Kui teatud aspektidest, nagu füüsilise keskkonna ohutusest ja vigastuste ennetamisest on üsna palju räägitud, siis seda, kuidas keskkond mõjutab näiteks inimeste käitumist ja aju või kuidas ruumikujundus ja disain mõjutavad tervist, on vähem käsitletud.

Ümbritsev elukeskkond mõjutab kõige enam ühiskonna kõige haavatavamaid – lapsi ja vanemaealiseid – aga ka vaesusriskis elavaid peresid, erinevate erivajaduste, sh tervisega seotud erivajadustega inimesi. Kuidas jõuda selleni, et keskkond kodus, lasteaias, koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast?

Eestis on inimeste teavitamist ja teadlikkuse suurendamist alati oluliseks peetud, kuid üsna sageli ainult sellest ei piisa. Nii näiteks on võtmeroll tasakaalustatud toitumisharjumuste kujundamisel mitmekesise ja tasakaalustatud toidu kättesaadavusel. Keskkonna kujundamine, aga ka regulatiivsed sekkumised, võivad sageli oluliselt parandada tasakaalustatud toidu kättesaadavust ja pikemas perspektiivis ka toitumisharjumusi just sotsiaalselt haavatavates sihtrühmades. Teavitamise ja teadlikkuse suurendamise kõrvale on vaja leida uusi lähenemisi ja lahendusi, mis muudaks elukeskkonna selliseks, et inimestel oleks enam tervist toetavaid valikuid, neid oleks lihtne teha ja nad oleksid tervemad ning elaksid kaua.

See on teemadering, milles jagame konverentsil häid näiteid, tutvustame uuringute tulemusi ja arendame praktiliste harjutustega innovatiivseid lahendusteid.

Ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte, sotsiaal- ja hoolekandetöötajaid, tervishoiutöötajaid, haridusasutuste, sh kõrg- ja ülikoolide töötajaid ja tudengeid, tööandjate esindajaid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajaid, ajakirjanikke, ruumiloome asjatundjaid ja teisi huvilisi.

Konverentsi korraldavad Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.

Täpsema info konverentsi ja registreerimise kohta avaldame aprilli keskel veebilehtedel www.tai.ee ja www.terviseinfo.ee ning koostööpartnerite kodulehtedel.

Konverents on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.