Blogi / Konkursikutse. Kohalikke omavalitsusi oodatakse „Imeliste aastate“ uude taotlusvooru

Avalik konkurss, milles kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgruppide läbiviimiseks, kestab kuni 10.05.2019, kella 23:59-ni. Konkursil saab taotleda toetusi 2019. aasta II ja 2020. I poolaastaks.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada laste käitumisprobleeme ning toime tulla lapse arenguküsimustega. Programmist saadud praktilised oskused ja tugi aitavad tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega. 

Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda toetust nii eraldi kui ka koos teiste kohalike omavalitsustega. Toetust on võimalik saada kuni 50% ulatuses koolituse läbiviimise abikõlbulikest kuludest. Sellel konkursil toetatakse Ida-Viru maakonda ning Kagu-Eesti ehk Põlva, Valga ja Võru maakonda kuni 75% ulatuses grupi läbiviimise abikõlbulikest kuludest.

Kohalikul omavalitsusel on ka võimalus delegeerida koolitusgruppide korraldamise ja aruandlusega seotud tegevused koostööpartnerile, näiteks oma allasutusele, lasteaiale või perekeskusele.

Konkursi pikemaajalisem eesmärk on vanemaharidus kohalike omavalitsuste ennetustegevuse osana.

Tänaseks on „Imeliste aastate“ koolitusi korraldanud juba 48 kohalikku omavalitsust.

Oma soovist saada lisainfot konkursi kohta, anna palun teada e-posti teel aadressile: marilyn.koor@tai.ee