Blogi / Taotle mitmekesisuse märgis! Mitmekesised organisatsioonid on edukamad

Taotle mitmekesisuse märgis! Mitmekesised organisatsioonid on edukamad

  • Autor:Sotsiaalministeeriumi võrduspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman
  • 29. Aprill 2019

17. aprillil tähistatakse üle Eesti juba viiendat korda mitmekesisuse päeva. Mitmekesisuse päeva eesmärk on märgata iga inimese erakordsust ja väärtust organisatsioonis ning tähistada kõike seda, mis meist igaüht eriliseks ning organisatsiooni jaoks asendamatuks teeb. Olgugi, et on tavapärane, et inimesed vahetavad organisatsioone ja töökohti ning nende asemele tulevad teised, on igaühe panus meist siiski erakordne. Meie teadmised, oskused ja kogemused on erinevad ja seeläbi kujundame oma töö ja panuse organisatsiooni arengusse unikaalsel viisil, kirjutab võrduspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman.

mitmekesisusMiks me räägime mitmekesisusest?

Mitmekesisuse edendamise eesmärk ei ole niivõrd mitmekesisus mitmekesisuse pärast, vaid erinevad uuringud kinnitavad, et mitmekesisemad organisatsioonid on edukamad ning erinevus tõepoolest rikastab.

Erinevate inimeste märkamine ja väärtustamine tähendab ühelt poolt seda, et inimesi koheldakse õiglaselt ja neid ei diskrimineerita seepärast, et nad kuuluvad rahvusvähemusse, neil on mõni erivajadus, nende uskumused erinevad tavapärasest (näiteks taimetoitlus või veganlus), nad on naiste või meestena teinud ebatraditsioonilise karjäärivaliku või nende sooline identiteet ei vasta sellele, mida paljud võivad pidada normaalseks. See tähendab seda, et inimestel on vaba voli teha enda elu kohta otsuseid ja valikuid, mis on nende jaoks kõige õigemad, ilma et peaksid kartma kiusamist või vägivalda.

Inimesed on need, kes nad on, olenemata sellest, kas ühiskond on avatud ning erinevusi tunnustav ja väärtustav. Seega ei ole mitmekesisuse edendamise eesmärk inimesi mitmekesisteks muuta, kuna seda me juba oleme niikuinii, vaid tunnustada ja väärtustada meid sellistena nagu me oleme. Erinevuste esiletoomise eesmärk on tuua nähtavale, et sageli me teeme erinevaid valikuid, vahel ebatraditsioonilisi. Kogukonnad ja kultuurid, kuhu me kuulume ja (ema)keeled, mida me räägime, on erinevad kuid võrdsed, kõik meist ei ole heteroseksuaalsed ning inimeste sooline enesemääratlus on mitmekesine. Need erinevused on olemas ka siis, kui neist ei räägita, kuid rääkimine annab signaali, et ühiskonnas ja organisatsioonides väärtustatakse kõiki inimesi ja keegi ei pea kartma. Just seepärast on oluline nähtavale tuua neid inimesi, kes muidu kipuvad jääma tagaplaanile ja keda ei märgata või ei tunnustata.

Lisaks õiglasema ja kaasavama õhkkonna loomisele organisatsioonides, mis aitab tõsta organisatsioonide mainet ning vähendada inimeste soovi töökohta vahetada, on mitmekesisemad organisatsioonid ka majanduslikult edukamad. Organisatsioonid, kus töötavad erinevad inimesed, on innovaatilisemad ja loovamad ning suudavad pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid, kuna arvestatud on suurema hulga vajadustega, sest tihtipeale on arutelude juures olnud erineva perspektiivi ja kompetentsiga töötajad.

Vanuselisel ja soolisel mitmekesisusel on positiivne seos ettevõtete kasumimarginaaliga ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisel on oluline panus ka majandusarengule. Veel enam, mitmekesisuse teadlik edendamine mõjub positiivselt ettevõtte tulemuslikkusele. Avaliku sektori tööandjale annab mitmekesisem töötajaskond suurema garantii, et hüved, teenused ja info, mida pakutakse, arvestab kõigi ühiskonna liikmete vajadustega. Võrdsel kohtlemisel põhineva organisatsiooni väärtuste edendamine on konkurentsieeliseks tööjõu eest konkureerivatele tööandjatele.

Kuidas minu organisatsioon saab paremini mitmekesisust edendada?

2012. aastal Sotsiaalministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel alguse saanud võrdset kohtlemist edendava projekti „Erinevus rikastab“ ühe tulemusena sündis mitmekesisuse kokkuleppe kontseptsioon. Mitmekesisuse kokkuleppega liitudes kinnitab organisatsioon või ettevõte, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet. Kokkulepe võrgustiku koordinatsiooni eest vastutab täna SA Eesti Inimõiguste Keskus ning liitujaid on olnud juba ligi 100.

Juba teist aastat on võimalik taotleda ka mitmekesisuse märgist, mis on ühelt poolt organisatsioonile kvaliteedimärk ning annab selge signaali, et mitmekesisus on organisatsioonis väärtus ning seda väärtust edendaks teadlikkult. Lisaks aga on märgisega liitumine ka organisatsiooni poolne lubadus, et tööandja edendab mitmekesisust sihipäraselt ja läbimõeldult.

Oma abi ja nõu pakub sel teekonnal kõigile tööandjatele Inimõiguste Keskus.

Artikkel on ilmunud sotsiaalministeeriumi blogis.