Blogi / Oodatakse tervisedendaja kutse taotlejaid ja taastõendajaid

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks tähtajaga 1. oktoober 2019.

Tervisedendaja kutsestandard on kaasajastatud ja kehtiv alates 2.05.2019 ning on kättesaadav siit.

Tervisedendaja kutsestandardiga, kutseomistamise korraga, sh taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus.

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav siit.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com. Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!