Blogi / Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele...

Seksuaaltervise ja –õiguse alane teadlikkus ja tervislikkust soosiv käitumine on inimese heaolu ja tervise üheks aluseks. Paljud tänased täiskasvanud pole seksuaaltervise küsimustes väga teadlikud ja rikuvad seetõttu oma heaolu.

seksuaalterviseliitSeksuaalsus on inimeseks olemise keskne aspekt kogu elu jooksul ning hõlmab tema sugu, sooidentiteete ja soorolle, seksuaalset orientatsiooni, erootikat, naudingut, lähedust ja soojätkamist. Seksuaalsust kogetakse ja väljendatakse mõtetes, fantaasiates, ihades, uskumustes, suhtumistes, väärtushinnangutes, käitumises, tavades, rollides ja suhetes. Kuigi seksuaalsus võib hõlmata kõiki neid dimensioone, ei kogeta või väljendata alati neid kõiki. Seksuaalsust mõjutab bioloogiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste, eetiliste, õiguslike, ajalooliste, religioossete ja vaimsete tegurite koosmõju.

Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund; see ei ole mitte üksnes haiguse, puude või häire puudumine. Seksuaaltervis eeldab positiivset ja lugupidavat suhtumist seksuaalsusele ja seksuaalsuhetele ning võimalust nauditavateks ja turvalisteks seksuaalkogemusteks, milles puudub sund, diskrimineerimine ja vägivald. Seksuaaltervise saavutamiseks ja alalhoidmiseks peab austama, kaitsma ja rakendama kõigi isikute seksuaalõigusi.

Seksuaalõigused hõlmavad inimõigusi, mida juba tunnustatakse riiklikes seadustes, rahvusvahelistes inimõiguste alastes ja muudes konsensusdokumentides. Seksuaalõiguste hulka kuuluvad kõigi inimeste järgmised sundusest, diskrimineerimisest ja vägivallast vabad õigused:

 • parimale seksuaaltervisele, sealhulgas juurdepääsule seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele;
 • otsida, saada ja edasi anda seksuaalsusega seotud teavet;
 • saada seksuaalharidust;
 • kehalisele puutumatusele;
 • valida oma partner;
 • otsustada, kas olla või mitte olla seksuaalselt aktiivne;
 • konsensusel põhinevatele seksuaalsuhetele;
 • konsensusel põhinevale abielule;
 • otsustada, kas ja millal saada lapsi;
 • elada rahuldustpakkuvat, turvalist ja nauditavat seksuaalelu.

Inimõiguste vastutustundlik teostamine eeldab, et kõik isikud austavad teiste õigusi.

Jätkuva ja uuenenud vajaduse seksuaalhariduse järele on tinginud mitmed viimastel aastakümnetel toimunud muutused. Nende hulgas on globaliseerumine; uute, teistsuguse kultuurilise ja religioosse taustaga inimrühmade migratsioon; uue meedia kiire levik, eriti Interneti ja mobiiliside osas; HIV/AIDSi ilmumine ja levik; kasvav mure seoses seksuaalse väärkohtlemisega ning mitte vähemtähtsana ka muutuvad hoiakud seksuaalsusse ja muutused seksuaalkäitumises. Need uued suundumused nõuavad tõhusaid strateegiaid, et inimesed suudaksid oma seksuaalsusega ohutult ja rahuldustpakkuvalt toime tulla.

Alles aastal 1996. kinnitati põhi- ja keskhariduse õppekavva kohustusliku õppeainena inimeseõpetus, mis sisaldas terviseõpetuse, suhtlemisõpetuse, inimeseõpetuse, psühholoogia ja perekonnaõpetuse kursusi alates neljandast klassist. Tänased täiskasvanud kasvasid paljuski üles ühiskonnas, kus seksist ja kõigest seksuaalsusesse puutuvast rääkiminegi oli tabu.

Toetudes Eestis täiskasvanute seas tehtud uuringutele on olukord teadlikust seksuaalkäitumisest (kondoomi kasutamine sugugulisel teel levivate haiguste ja HIV ärahoidmiseks, teadlikkus HIV levimisviisidest) üsna puudulik.

Hoolimata sellest, et Eesti on uute HIV nakatumiste poolest Euroopa Liidus teisel kohal, ei kasuta enam kui pooled eestimaalased juhusuhte seksuaalvahekorras kondoomi, selgus Tervise Arengu Instituudi uuringust „Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine 2017“. Uuringus küsiti ka põhjusi, miks juhusuhtes kondoomi ei kasutatud. 30% vastanutest ütles, et ei usu, et partneril võiks olla mõni sugulisel teel leviv haigus, 29% ei tulnud kondoomi kasutamine meelde ja ja veerand vastas, et kasutasid katkestatud vahekorda.

Eesti Seksuaaltervise Liit pakub tööandjatele koolitust

SEKSUAALTERVIS - millest koolis ei räägitud

Koolituse pikkus on 120 minutit

Koolituse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust seksuaaltervise ja turvalise seksuaalkäitumise teemas.

Millest me koolitusel räägime:

 • mis on seksuaalsus ja seksuaalne mitmekesisus;
 • mis on sekspositiivsus;
 • seksuaalõigused;
 • teadlik nõusolek ehk consent;
 • turvalise seksuaalkäitumise põhimõtted ja mõjutegurid;
 • turvaseks, ennetus (sh kondoomi kasutamine);
 • HIV ja selle levik Eestis;
 • seksuaaltrendid Eestis.

Koolitusgrupi suurus on kuni 30 inimest.

Koolitusel osalejad saavad soovi korral teha tasuta HIV kiirtesti.

Koolituse broneerimine