Blogi / Avatud on küsitlus eriolukorras narkootikumide tarvitamisest ja teenuste kasutamisest

Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub vähemalt 18-aastaseid ja 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud inimesi vastama lühikesele veebipõhisele küsimustikule. Tegemist on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) üle-euroopalise uuringuga, et saada ülevaade COVID-19 pandeemia mõjust narkootikumide tarvitamisele, nende hankimisele ning ravi ja kahjude vähendamise teenuste kasutamisele.

Uuringu tulemused aitavad mõista eriolukorrast tingitud muutusi narkootikumide tarvitamises ja tarvitajate käitumises ning edaspidi paremini tagada abivajajatele vajalikud teenused võimaliku uue kriisi ajal. Tagasiside teenuste kasutamisest tõstab esile võimalikud barjäärid teenustele pääsemisel.

Narkootikume tarvitavatele inimestele on abi- ja tugiteenuste kättesaadavus elutähtis igas olukorras. Eriolukorrast tingitud vajalike teenuste vähenenud kättesaadavus või tarvitajatele uue, senitundmatu narkootikumi tarvitamine võib lõppeda tõsise tervisekahjustuse või surmaga,“ selgitas TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja anonüümne. Uuring kestab COVID-19 pandeemia perioodil. Uuring viiakse läbi mitmes keeles (sh eesti ja vene keel). TAI on EMCDDA koostööpartneriks uuringu tutvustamisel ja uuringuinfo levitamisel.

Küsitluse leiab: