Blogi / Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime

Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05. Oktoober 2020

Statistikaameti 2019. aasta andmeil esineb Eestis  tööga hõivatud inimestest ligi 18 protsendil  tervisest tingitud tegevuspiiranguid. Ligemale 53 000 töötaval inimesel on diagnoositud vähenenud töövõime, neist omakorda 10 000 on töövõime kaotus 40-100 protsendi ulatuses. Olukord on kurb ja kõnekas.

kaedkoosPaari aasta taguses tervisekalendri postituses  pöörasime tähelepanu halvast vaimsest tervisest tingitud töövõime kaotusele. Selle aasta suvel avaldatud ja Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel valminud  vaimse tervise roheline raamat rõhutab jätkuvalt tööandjate rolli vaimse tervise toetamisel. Töökeskkond on koht, kus targalt tegutsedes on võimalik toetada töötajate heaolu ning suurendada inimeste vaimse tervise oskusi (sh sotsiaalseid oskuseid) ja teadmisi.

 

Mida saab teha tööandjana?

  • Tööandja antud juhised ohutuse tagamiseks ja kolleegide toetamiseks stressirohketel aegadel ning keerulistes olukordades aitavad märgata ja vajaduse korral kiiresti reageerida muutustele kolleegide tavapärases käitumises, olgu selleks siis (vaimne) ülekoormus, stressi või depressiooni ilmingud. Abistavaid materjale psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju vähendamiseks leiad Tööinspektsiooni hallatavast Tööelu veebist.
  • Töötaja tervist arvestavalt kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldus ning paindlikkus töövormides ja töökoha kohandamine soodustavad töö- ja eraelu tasakaalu ning edendavad samuti vaimset heaolu. Abistavat infot ning viiteid leiad Sotsiaalministeeriumi ja Töötukassa kodulehtedelt.

Oktoobrikuus pakuvad mitmed vaimse tervise teemadega tegelevad ühingud tööandjatele häid võimalusi osalemiseks nii koolitustel kui aruteludel:

Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni korraldatud vaimse tervise kuu: mess 10. oktoobril ja virtuaalsed töötoad kuu vältel.

MTÜ Peaasjade korraldatavad vaimse tervise esmaabi koolitused.

MTÜ Peaasjad pakuvad ka online-vestluse võimalust igal neljapäeval pärast ETV saadet "Selge pilt". Online vestlus on avatud kell 22.30-00.30, nõustajad vastavad küsimustele vaimse tervise teemadel.

 

Mida saab teha igaüks ise?

Alati pole lihtne tõmmata selget piiri, kust algab häire ja mis on lihtsalt ebatavaline meeleolu.

Abi tuleks otsida kui:

  • tunned, et stress mõjutab tervist
  • tunned, et oled meeleheitel
  • tunned ennast pidevalt õnnetuna, kurvana, leiad, et elu pole elamist väärt
  • kaotad söögiisu (või sööd tavalisest tunduvalt rohkem)
  • kui on uneprobleemid, nt pole võimeline õhtul uinuma ega saa hommikul üles

Kui tööl on suur tööpinge, siis ole toeks. 

Märka ja austa kaaslast ja tema tööd, hoidudes teist inimest haavavatest märkustest ja tagaselja kommentaaridest. Aita kolleegidel hinnata töökohal esinevaid asjaolusid, mis soodustavad vaimse tervise probleemi tekkimist või süvenemist. Küsi, millist tuge on haigestunud kolleegil oma tööülesannete täitmiseks vaja, paku abi. Väga sageli võib piisata tillukestest kohandustest töökohal.

Allikas