Blogi / Seni suurim vaimse tervise uuring Eestis aitab planeerida arukat tervishoiupoliitikat

Seni suurim vaimse tervise uuring Eestis aitab planeerida arukat tervishoiupoliitikat

 • Autor:Kenn Konstabel Tervise Arengu Instituudi vanemteadur
 • 25. Jaanuar 2021

Vastupidiselt arusaamale, et vaimse tervise probleemid puudutavad vaid väikest osa inimestest (loomulikult mitte mõistlikke ja tublisid nagu mina või mu sõbrad), näitavad USA-s ja Uus-Meremaal läbi viidud uuringud, et neid, kellel elu jooksul ei diagnoosita ühtki vaimse tervise häire episoodi, on umbes veerand elanikkonnast. Kuidas on olukord Eestis, seda me ei tea. Üldlevinud ettekujutused meid suurt ei aita või võivad olla lausa kahjulikud (näiteks arvamus, et teismeline peabki ühest maailmavalust teise siplema või vanainimesed ongi loomult pahurad).

Vaimne tervis on laiem mõiste kui tavaliselt arvatakse: see ei tähenda ainult psüühikahäirete puudumist, vaid ka näiteks toimetulekut igapäevaelu pingetega ning oma võimete realiseerimist. Teema olulisust arvestades on vaimset tervist kaugelt liiga vähe uuritud.

Tänapäevalgi võib kohata arvamust, et vaimse tervise probleemid ei tähenda muud kui viletsat iseloomu ja tahtejõu puudumist, seega peaks neist üle saama väikese pingutusega. Kuid on mõeldud ka teistpidi – et vaimse tervise hädade vastu ei olegi mingit abi ja ainuke lahendus on „ohtlikud haiged” isoleerida. Tänastele teadmistele tuginedes on tegu juba kahtlemata iganenud arusaamadega ja õnneks ei ole vaja karta, et tervishoiupoliitikat nende järgi kujundataks.

pysimekoosÜks oluline põhjus vaimset tervist uurida on majanduslik. Psüühikahäired (näiteks depressioon ja ärevushäired) on sagedased töövõimetuse põhjused. WHO ülevaadete järgi on tavaline, et psüühikahäire all kannatajad ei otsi abi, nad pigem lepivad vaikides ja elavad alla oma võimete.

On välja arvutatud, et iga meeleoluhäirete raviks (mis kaugeltki ei tähenda ainult tablettide määramist) kulutatud dollar tuleb rahvamajandusse tagasi neljakordselt. Mõistagi ei ole vaimse tervise häiretel ainult otsesed tagajärjed vaid ka kaudsed, mida siin ei arvestata – näiteks mõju füüsilisele tervisele stressi või tervisekäitumise kaudu, samuti mõju teistele inimestele.

Nii et kindlasti ei ole rahvastiku vaimse tervise uurimine teadlaste erahuvi. Vaimse tervise poliitika arukaks planeerimiseks on vaja teada, millised on psüühikaprobleemide riski- ja kaitsetegurid, millised on haavatavamad elanikkonnagrupid, kuidas ebatavalised sündmused ja kriisiolukorrad mõjutavad vaimset tervist, millistest vaimse tervise teenustest tuntakse puudust. See loob otsustuseks süsteemse teadmistebaasi.

Süsteemsed teadmised vaimsest tervisest on muidugi vajalikud ka spetsialistidele, kes igapäevatöös selle teemaga kokku puutuvad: perearstid, psühholoogid, psühhiaatrid, sotsiaaltöötajad jne. Täpne ja usaldatav info aitab neil vaimse tervise probleeme kiiremini ära tunda ning nende vältimiseks või ennetamiseks paremat nõu anda.

Sellise süsteemse teadmistebaasi loomise eesmärki täidabki Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös läbi viidav rahvastiku vaimse tervise uuring, kuhu on kutsutud osalema 20 000 inimest, kes annavad sellega oma panuse esimesse nii põhjalikku ülevaateuuringusse Eesti rahvastiku vaimse tervise olukorrast.

Uuringus keskendutakse nii inimeste heaolule, psühholoogilistele probleemidele, stressile ja emotsioonidele, vaimse tervise teenuse kasutamisele, tervisekäitumisele kui samuti toimetulekule koroonapandeemia ajal.

Küsitlus toimub aasta jooksul kolm korda, sihtrühmaks on vähemalt 15-aastased Eesti elanikud. Esimeses uuringulaines kutsutakse osalema vähemalt 18-aastaseid. Uuringukutsed saadetakse rahvastikuregistrist juhuslikult valitud inimestele e-postiaadressile või tavapostiga. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 30 minutit, vastata saab eesti, vene või inglise keeles.

Uuringu esialgseid tulemusi tutvustatakse 2021. aasta jooksul. Lõpptulemused valmivad 2022. aasta veebruariks ning aitavad kaasa riikliku vaimse tervise monitooringusüsteemi planeerimisele.

 

Rahvastiku vaimse tervise uuring 

 • Läbiviijad: Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool
 • Põhjalikum info: www.tai.ee/rvtu
 • Osalema kutsutakse 20000 juhuslikult valitud Eesti elanikku
 • Kõigi kutsuste vastused on väga olulised – tulemused on seda väärtuslikumad, mida suurem portsent kutsututest küsimustikule vastab (olenemata sellest, kas vastajal on või ei ole vaimse tervisega probleeme)
 • Osalemine on vabatahtlik ja konfidentsiaalne, isikuandmeid ei jagata kellegagi
 • Ankeedile vastamise järel on soovitused juhuks, kui vastaja tunneb, et ta vajab vaimse tervisega seonduvalt abi või lisainfot
 • Esimene ja kõige olulisem küsitluslaine: jaanuar-veebruar 2021
 • Kokku toimub 3 küsitluslainet: lisaks praegusele veel mais-juunis 2021 ja jaanuaris-veebruaris 2022
 • Neile, kellel on rahavastikuregistris e-postiaadress, saadetakse uuringukutse e-postiga, teistele tavapostiga
 • Küsimustikule saab vastata internetis ja paberil nii eesti, vene kui ka inglise keeles
 • Esimeses küsitluslaines vastanute vahel loositakse välja 50 kinkekaarti väärtuses 30€
 • Uuringu tulemusi tutvustame kõige esimesena esimeses küsitluslaines vastajatele mõeldud veebiseminaril
 • Uuringukutsed ja meeldetuletused võivad e-postis sattuda rämpsposti kausta. Seetõttu saadame ühe meeldetuletuse ka SMS-iga.

 

Foto: #püsimekoos 15-minuti väljakutse