Blogi / Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

Ajakirja Sotsiaaltöö kevadnumbris (2/2021) tutvustatakse arendustegevusi, meetodeid ja uurimistulemusi, mis aitavad osutada inimestele abi veelgi paremini. Numbrile kirjutas eessõna sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Persooniks on teenekas lastekaitse ja asendushoolduse arendaja Tiina Kivirüüt.

Sotsiaaltoo 2 2021Uurimused ja analüüsid

 • Jüri Kõre (Tartu Ülikool) analüüsib süsteemi-, sotsiaalse õppimise ja kogukonna arendamise teooria seoseid sotsiaaltöö praktikaga.
 • Annela Samuel kirjeldab, kuidas fotointervjuu meetod võimaldas tal magistritöö koostamise käigus paremini mõista Tallinnas elavate pagulasnaiste igapäevaelu kogemusi.
 • Mõttekoja Praxis uuring selgitas välja peamised mured lapsendajate ja hooldusperede tugi- ja seiresüsteemis.
 • Nadežda Leosk kaitses magistritöö, milles uuris laste füüsilisest isikust eestkostjate lugusid.
 • Kutsekojal valmis eriuuring COVID-19 mõjust sotsiaaltöö valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadusele.

Korraldus ja hea praktika

 • Riikliku teadus- ja arendusasutuse Tervise Arengu Instituudi uuendusmeelsetest tegevustest annab ülevaate direktor Annika Veimer, täiendavalt on välja toodud tervise ja heaolu valdkonna tegevused ja koolitused.
 • Sotsiaalministeeriumi nõunik Tea Varrak tutvustab toidu päästmise tegevuskava ja muudatusi toiduabi korralduses.
 • Alustati Heaolu arengukava 2023–2030 koostamist.
 • Erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimisel võetakse arvesse äsja lõppenud tugiteenuste integreeritud osutamise projekti tulemusi kohalikes omavalitsustes.
 • Kuidas tehakse sotsiaaltööd Ida-Virumaal ning mis teenuseid arendatakse eakatele ja erivajadustega inimestele, saab lugeda kohalike omavalitsuste arenguprogrammi „Pöördepunkt” kokkuvõtvas artiklis.
 • Taastava õiguse lähenemiste hulka kuuluvat pere lahendusringi meetodit rakendatakse mitmes Eesti omavalitsuses.
 • Kristi Loide tutvustab riskihindamises kasutatavatest mõisteid, töövahendite eesmärke ja olemust.
 • Saue valla sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim jagab mõtteid, kuidas paistab sotsiaalvaldkond kohaliku omavalitsuse ja mitmest teisestki vaatest.
 • Distantsõppe mõjust hariduslike erivajadustega õpilastele ja leitud lahendustest kirjutab Keila Kooli HEV-koordinaator Kristiina Heimonen.
 • Sotsiaalpedagoogika tulevik on helge, usuvad eriala üliõpilased ja vilistlased.
 • Andmekaitse inspektsiooni jurist Elve Adamson jagab tähelepanekuid seoses sotsiaalvaldkonna teabe avalikustamisega ja dokumentide töötlemisega.
 • Tänavuse sotsiaaltöö päeva juhtmõtet inspireerinud ubuntu mõtteviisi avab TÜ kogukonnatöö lektor Dagmar Narusson.
 • Psühhiaater Valdar Parve annab nõu, millal saab lihtsast kogumiskirest häire ja mis juhul oleks vaja sekkuda.

Kõiki Sotsiaaltöö 2/2021 artikleid saab lugeda veebis.