Blogi / Juristi nõuanne: kas töökõnedele peab vastama ka pärast tööpäeva lõppu?

Kui töötaja tööaeg on tööpäeviti kaheksast viieni, kas tööandja võib sundida töötajat vastama klientide kõnedele ka pärast tööpäeva lõppu, viidates töölepingu seaduses välja toodud valveajale?

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus: valveajal ei ole töötaja kohustatud täitma tööülesandeid, aga ta peab olema kokkulepitud tingimustel valmis tööandja korraldusel tööülesandeid täitma asuma. Valveaega saab rakendada ainult siis, kui selles on kokku lepitud. See tähendab, et kui töötaja ja tööandja enne töö alustamist valveajas kokku ei lepi, siis töösuhte kestel saab tööandja teha ettepaneku valveaja rakendamiseks, kuid töötajal on õigus sellest keelduda.

Valveaja eest tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust. Tööajaks loetakse see osa valveajast, mil töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Kui töötaja asub tööülesandeid täitma (nt vastab kliendi kõnele), ei ole tal enam valveaeg, sest valveaeg ja tööaeg korraga olla ei saa.

Loe kogu artiklit portaalist tööelu.ee