Blogi / Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

Aprillis 2022 oli tervisekalendri ja veebiseminari keskmeks vanemas eas töötaja ning tema toetamine. Kogusime mõned näited võrgustiku tööandjatelt, kuidas keegi on oma töötajaid kaasanud või toetanud. Näiteks paindlik töökorraldus, kaugtöö, osalise tööaja võimaldamine, lisapuhkepauside või tasuta vaktsineerimise võimaldamine on tegevused, mida rakendavad mitmed asutused.

Kaubamaja AS korraldab erisugustel teemadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit, südame tervis, veenilaienditest põhjustatud terviseprobleemid koos võimalusega osaleda ka veenilaiendite ultraheliuuringul ettevõttes kohapeal. Samuti on ettevõttes toimunud vaimse tervise koolitused, kus on lähemalt räägitud depressioonist, selle tunnustest ja ennetamisest ning ka depressioonis lähedase toetamisest. Ettevõttes korraldatakse ka vaimset tervist toetavaid loovuskoolitusi.

Tartu Linnavalitsuse suures kollektiivis kasutatakse erisuguseid tervist edendavaid võtteid igas eas töötajatele.

 • Kõnnikoosolekud, mis on mõnes asutuses juba täielikult igapäevane nähtus - see levib ka teistesse allasutustesse.
 • Töötaja käsiraamat, kus on eraldi peatükk ergonoomilisele töötamisele, soovitused liikumiseks tööpäeva jooksul ja üleskutsed pausideks. Paljudel töökohtadel on eri kõrgusele reguleeritavad lauad ja osakondades on erisugused istumis- ja seisuvahendeid.
 • Kodukontoris töötamise sisseseadmine koroonalaine alguses oli linnavalitsuse vanemaealistele töötajatele proovikivi, aga ka võimalus. Personaalset abi pakkus IT-osakond, kes aitas süsteeme ühendada. Kui töö kodukontoris võimaldas, said vanavanemad töö taustal ka lapselapsi hoida ning perega koos rohkem aega veeta.
 • Stebby kasutamise abi ja juhendamine neile, kes seda vajavad.

Tartu linn pakub linnarahvale näiteks järgmisi tegevusi ja ennetusprogramme.

 • Tartu linna lasteaedadel ja koolidel on tore ettevõtmine, kus lapsed koguvad oma vanavanematelt lugusid nende nooruspõlve õuemängude kohta. Selle kaudu saavad erinevad põlvkonnad koos aega veeta.
 • Vanemas eas linnarahvale on korraldatud traditsioonilised kõnniringid personaaltreeneri juhendamisel. Kõnniringidel on vahelduvalt kaasatud ka linnavalitsuse allasutused, tegevuse kaudu tutvustatakse vanemaealistele kasulikke teenuseid ja võimalusi vaimse ning füüsilise tervise hoidmiseks.
 • Kukkumise ennetusprogramm üle 60-aastastele linnaelanikele, kel on liigeshaigus, tasakaaluhäired või sarkopeenia (lihasmassi- ja jõu vähenemine) tõttu kõrgenenud kukkumisrisk ning osteoporoosiga inimestele, kel on suurenenud luumurru risk.

SA Eesti Vabaõhumuuseumil on 70 hektari suurune territoorium, kus töökohad asuvad laiali pillutuna eri hoonetes üle kogu maa-ala. Siin liikumiseks saavad töötajad kasutada jalgrattaid, et jõuda mugavamalt teiste töökohtade ja kolleegide juurde, kellest paljud töötavad eksponaathoonetes. Samasugust jalgratta kasutamise võimalust pakub vabaõhumuuseum ka oma külastajatele, et kergendada tublisti jalavaeva ja võimaldada näha rohkem seda, mida muuseumil on pakkuda. Muuseumitöötajad toovad oma praktikast välja, et varakevadel ja sügisel on vanematel inimestel mugavam kasutada selliseid jalgrattaid, mille sadul ja rehvid on veidi laiemad. Ka tõukerataste puhul on eelistatud suuremate ratastega mudelid, mis aitavad paremini manööverdada ja looduslikke takistusi ületada.

Prillidest priiks

„Prillidest priiks!ˮ - Tervise Arengu Instituudi koridoriseinal olev harjutus silmadele

Tervise Arengu Instituut (TAI) on loonud majasisesed tingimused liikumiseks erinevas eas inimestele:

 • siseterviserada koos harjutus-, venitus-, lõõgastus- ja mõttespordi (male) nurgakestega ning spordisaalid;
 • liikumispauside võimaldamine tööpäeva sees 30 min;
 • massaažiks sobiva ruumi pakkumine töökohas, teenuse eest tasuvad töötajad ise;
 • ühine osavõtt rahvaspordiüritustest (sügisjooks, maijooks, Tartu Maratoni üritused).

Üks minut naeru

Mõttetera Tervise Arengu Instituudi seinalt

TAI pakub oma töötajatele ka vaimse tervise toetamiseks erinevaid loenguid ja seminare ning annab igal aastal elutööpreemia ühele väärikale töötajale, kes on pikalt ja eeskujulikult panustanud TAI tegevustesse.

Iga aasta 29. aprillil on rahvusvaheline tantsupäev, kuhu errs.ee kutsub kollektiive osalema. Sellised ettevõtmised sobivad kaasamiseks eri  ametites ja igas eas:

Niisamuti osalesid mitmed töökollektiivid „Eesti tantsibˮ üleskutsel:

Näiteid töökohtadel rakendatatud tegevustest on varasemalt avaldatud kogumikes „Hea praktika näiteid töökoha tervisedendusesˮ (2010) ja „Rahvusvahelised töökoha tervisedenduse hea praktika näitedˮ (2017).

TET võrgustiku tööandjatelt kogus näited kokku Katrin Kärner-Rebane.