Search_title

Search Keyword narkootikumid Totalresultsfound

Search_result

 1. Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmad on 2022. aastal kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  2022. aastal on narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv võrreldes eelnevate aastatega hüppeliselt tõusnud. Kui 2020. aastal oli selliseid surmajuhte 31 ja 2021. aastal 39, siis 2022. aastal ... 24 Jaanuar 2023
 2. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ... toele. Sellest, kui tõhus ja edumeelne on riiklik narkopoliitika, võivad sõltuda inimeste elud. Väite kinnituseks piisab meie Eesti näitest – oleme saanud maailmas kurikuulsaks kõrge narkootikumid ... 16 Detsember 2022
 3. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... seaduslikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast ... 01 Juuni 2022
 4. Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  Search category: Uudised

  ... tuntakse kahjude vähendamise all tegevusi ja tegevuste kogumeid, mille eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamise ja sellega seotud riskikäitumisega kaasnevaid kahjusid nii tarvitajale kui ted ... 19 Mai 2022
 5. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Search category: Blogi

  ... alusel Eestis elavale isikule. Alates märtsist on kõik TAI rahastatavad teenused, mis on suunatud HIVist, tuberkuloosist või narkootikumide tarvitamisest mõjutatud inimestele, avatud ka sõjapõgenikele. ... 09 Märts 2022
 6. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Search category: Blogi

  ...  kõige enam. Hüppeliselt on kasvanud ka MDMA ja metamfetamiini tarvitamine ning COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutest hoolimata ei ole näiteks Tallinnas narkootikumide tarvitamine vähenenud. See tähendab ... 25 Oktoober 2021
 7. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... Instituut (vt joonis 1). 2005. aastal oli kõige levinum konfiskeeritud kanep THC sisaldusega 0,35% ja 2019. aastal 18%. Kanepi tarvitamise reguleerimine Eestis Eestis ei ole narkootikumide tarvitamine ... 15 September 2021
 8. Analüüs: tavarahvastiku seas on HIV-nakkuse levik väike

  Search category: Uudised

  ... Ligi pooltel juhtudel oli nakkus levinud heteroseksuaalsel teel, 7%-l juhtudest narkootikumide süstimisel ja 5%-l homoseksuaalsel teel. Üle kuue aasta registreeriti kolm emalt-lapsele nakkuse leviku ... 13 September 2021
 9. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ...  kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), kooliõpilaste alkoholi ja narkootikumide kasutamise uuring (ESPAD), HIVi temaatikaga seotud teadmiste, hoiakute ja käitumise uuring. Need uuringud võimaldava ... 23 Märts 2021
 10. Kevadised koroonapiirangud narkootikumide kättesaadavust ei vähendanud

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viis kevadel läbi küsitlusuuringu, mille eesmärk oli välja selgitada koroonapiirangute mõju narkootikumide tarvitamisele. Uuringus osalesid eelneva 12 kuu jooksul narkootikume ... 23 Detsember 2020
 11. Reovee analüüs näitas Tallinnas narkootilistest ainetest enim kanepi, amfetamiini ja kokaiini tarvitamist

  Search category: Uudised

  Terviklikuma pildi saamiseks narkootikumide tarvitamisest Eestis viis Tervise Arengu Instituut (TAI) lisaks olemasolevatele tarvitamise, riskikäitumise ja levimusuuringutele läbi ka narkootikumide jääkide ... 18 Juuni 2020
 12. Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine

  Search category: Blogi

  ... oli neid, kellele oli kunagi elu jooksul pakutud tasuta või osta narkootilisi aineid. 2017/2018 läbi viidud veebiuuring ** näitas, et 70% narkootikumide tarvitajatest on n.ö. segatarvitajad, ehk nad ... 04 Juuni 2020
 13. Avatud on küsitlus eriolukorras narkootikumide tarvitamisest ja teenuste kasutamisest

  Search category: Blogi

  Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub vähemalt 18-aastaseid ja 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud inimesi vastama lühikesele veebipõhisele küsimustikule. Tegemist on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania ... 20 Aprill 2020
 14. Eetiline ennetustöö tugineb teadusele ja väldib kahju tekitamist

  Search category: Uudised

  ... Leedust, Ungarist, Poolast, Sloveeniast. Koolitust viivad läbi Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) ennetusekspert Gregor Burkhart ning psühholoog ja koolitaja Rachele Donini. ... 03 Veebruar 2020
 15. Võrgustiku plaanid 2020

  Search category: Töökohal

  ... Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine September: Alkohol: Septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: vähenenud töövõime November: Silmade tervisl Detsember: Taastumine ja puhkamine: ... 03 Veebruar 2020
 16. Tallinna Linnavolikogu otsustas anda TAI-le tasuta kasutusse maa kahjude vähendamise keskuse avamiseks

  Search category: Uudised

  ...  läheduses, ent samas on klientidele hästi ligipääsetav nii ühistranspordi kui autoga ja jalgsi. Kahjude vähendamise keskus hakkab pakkuma mitmeid eri tegevusi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamiseg ... 29 Jaanuar 2020
 17. TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) alanud kampaania keskendub narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimalustele. Instituut kutsub inimesi üles teadvustama ja hindama narkootiliste ainete mõju oma elule ... 28 November 2019
 18. TAI tervisekalender. 2020 aasta teemakuud tervisekalendris

  Search category: Töökohal

  Jaanuar: Loobu tubakast Veebruar: Käte hügieen Märts: Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal Aprill: Südamekuu: tasakaalustatud toitumine ja liikumine Mai: Puugid Juuni: Narkootikumid töökohal ... 31 Oktoober 2019
 19. Vabatahtlikud korjasid Tallinnas, Maardus ja Ida-Virumaal 1635 kasutatud süstalt

  Search category: Uudised

  ... s Org. Uuringud näitavad, et kahjude vähendamise keskused aitavad piirkonnas turvalisust tõsta ning et keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning mine ... 24 September 2019
 20. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud uuringu järgi peab enamik vastajaid uimastite tarvitamist probleemiks, seejuures võrdse osakaaluga on nii alkoholi ja narkootikumide tarvitamine. Samuti ... 21 August 2019