Search_title

Search Keyword narkootikumid Totalresultsfound

Search_result

 1. Programm SÜTIK täidab oma eesmärki uimasteid tarvitavate inimeste elukvaliteedi parandamisel

  Search category: Uudised

  ... arengut, pidades sealjuures meeles, et abi osutamisel on oluline arvestada kliendi vajaduste, võimaluste ja valmisolekuga abi vastu võtta. „Keelatud uimastite ehk narkootikumide omamine ja käitlemine ... 03 Aprill 2024
 2. Reoveeuuring 13 linnas: enim kokaiini leidus Rakvere reovees

  Search category: Uudised

  Justiitsministeeriumi hiljuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, ... 26 Märts 2024
 3. Tallinna ja Tartu reovesi näitab kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvu

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel Tallinnas ja Tartus ellu viidud reoveeuuring uimastite jääkide suhtes viitab järjest suuremale narkootikumide tarvitamisele uuritud linnades. 2023. ... 28 Veebruar 2024
 4. Narkootikume süstivate elanike keskmine vanus Tallinnas kasvab ja vajadus teenuste järele on endiselt suur

  Search category: Uudised

  ... ja anda ülevaade narkootikumide süstimisega seotud riskikäitumisest. Samuti selleks, et kirjeldada kokkupuuteid erisuguste teenustega. Varasemate uuringutega võrreldes on kasvanud nii uuritavate keskmine ... 13 Veebruar 2024
 5. Süstlajääkide uuring näitab väga ohtlike nitaseenide tarvitamise kasvu

  Search category: Uudised

  ... Esimene sarnane uuring viidi Eestis ellu 2021. aasta kevadel Tallinna ja Narva kahjude vähendamise teenustes. Süstaldes sisalduvate narkootikumide jääke on keemiliselt analüüsitud ka teistes Euroopa ... 13 Veebruar 2024
 6. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... e hulgas on kõige enam levinud sissehingatavad ained – neid on elu jooksul tarvitanud 61% narkootikumidega kokku puutunud noortest. Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilaste hulgas on kõige enam levinud kanepitoot ... 29 November 2023
 7. Üledoosi põhjustatud surmade arv on kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  ... Eestis enamik narkootikumide üledoosisurmadest seotud heroiinist sadu kuni tuhandeid kordi kangema fentanüüli ja selle analoogide tarvitamisega. Perioodil 2018−2022 vähenes Eesti uimastiturul fentanüül ... 27 September 2023
 8. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ... 663 korral), mis ei erine rahvastikupõhiste uuringute tulemustest ja on kõige enam tarvitatav narkootikum Eestis. MDMA ehk ecstasy, mis liigitub suhtlus- ja empaatiavõimet suurendavate narkootikumide hulka, ... 23 Mai 2023
 9. Uimastite tarvitamise põhjused ja levimus

  Search category: Uudised

  ... tubakatooted on täiskasvanutele lubatud uimastid, seevastu narkootikumid on Eestis ebaseaduslikud. Alkohol ehk etanool on üks aine, ebaseaduslike uimastite hulka aga kuuluvad väga mitmesugused ained, ... 22 Märts 2023
 10. Reovee uuringu tulemuste alusel on nikotiini ja kokaiini tarvitamist varasemast oluliselt enam

  Search category: Uudised

  ...  Ka 2022. aasta Tallinna analüüsi tulemustel võime näha nädalavahetusel nn meelelahutuse otstarbel tarvitatavate narkootikumide tõusutrendi. Lisaks nädalavahetuse kõrgematele tulemustele on amfetam ... 07 Märts 2023
 11. Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmad on 2022. aastal kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  2022. aastal on narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv võrreldes eelnevate aastatega hüppeliselt tõusnud. Kui 2020. aastal oli selliseid surmajuhte 31 ja 2021. aastal 39, siis 2022. aastal ... 24 Jaanuar 2023
 12. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ... toele. Sellest, kui tõhus ja edumeelne on riiklik narkopoliitika, võivad sõltuda inimeste elud. Väite kinnituseks piisab meie Eesti näitest – oleme saanud maailmas kurikuulsaks kõrge narkootikumid ... 16 Detsember 2022
 13. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... seaduslikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast ... 01 Juuni 2022
 14. Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  Search category: Uudised

  ... tuntakse kahjude vähendamise all tegevusi ja tegevuste kogumeid, mille eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamise ja sellega seotud riskikäitumisega kaasnevaid kahjusid nii tarvitajale kui ted ... 19 Mai 2022
 15. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Search category: Blogi

  ... alusel Eestis elavale isikule. Alates märtsist on kõik TAI rahastatavad teenused, mis on suunatud HIVist, tuberkuloosist või narkootikumide tarvitamisest mõjutatud inimestele, avatud ka sõjapõgenikele. ... 09 Märts 2022
 16. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Search category: Blogi

  ...  kõige enam. Hüppeliselt on kasvanud ka MDMA ja metamfetamiini tarvitamine ning COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutest hoolimata ei ole näiteks Tallinnas narkootikumide tarvitamine vähenenud. See tähendab ... 25 Oktoober 2021
 17. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... Instituut (vt joonis 1). 2005. aastal oli kõige levinum konfiskeeritud kanep THC sisaldusega 0,35% ja 2019. aastal 18%. Kanepi tarvitamise reguleerimine Eestis Eestis ei ole narkootikumide tarvitamine ... 15 September 2021
 18. Analüüs: tavarahvastiku seas on HIV-nakkuse levik väike

  Search category: Uudised

  ... Ligi pooltel juhtudel oli nakkus levinud heteroseksuaalsel teel, 7%-l juhtudest narkootikumide süstimisel ja 5%-l homoseksuaalsel teel. Üle kuue aasta registreeriti kolm emalt-lapsele nakkuse leviku ... 13 September 2021
 19. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ...  kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), kooliõpilaste alkoholi ja narkootikumide kasutamise uuring (ESPAD), HIVi temaatikaga seotud teadmiste, hoiakute ja käitumise uuring. Need uuringud võimaldava ... 23 Märts 2021
 20. Kevadised koroonapiirangud narkootikumide kättesaadavust ei vähendanud

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viis kevadel läbi küsitlusuuringu, mille eesmärk oli välja selgitada koroonapiirangute mõju narkootikumide tarvitamisele. Uuringus osalesid eelneva 12 kuu jooksul narkootikume ... 23 Detsember 2020