Search_title

Search Keyword narkootikumid Totalresultsfound

Search_result

 1. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... e hulgas on kõige enam levinud sissehingatavad ained – neid on elu jooksul tarvitanud 61% narkootikumidega kokku puutunud noortest. Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilaste hulgas on kõige enam levinud kanepitoot ... 29 November 2023
 2. Üledoosi põhjustatud surmade arv on kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  ... Eestis enamik narkootikumide üledoosisurmadest seotud heroiinist sadu kuni tuhandeid kordi kangema fentanüüli ja selle analoogide tarvitamisega. Perioodil 2018−2022 vähenes Eesti uimastiturul fentanüül ... 27 September 2023
 3. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ... 663 korral), mis ei erine rahvastikupõhiste uuringute tulemustest ja on kõige enam tarvitatav narkootikum Eestis. MDMA ehk ecstasy, mis liigitub suhtlus- ja empaatiavõimet suurendavate narkootikumide hulka, ... 23 Mai 2023
 4. Uimastite tarvitamise põhjused ja levimus

  Search category: Uudised

  ... tubakatooted on täiskasvanutele lubatud uimastid, seevastu narkootikumid on Eestis ebaseaduslikud. Alkohol ehk etanool on üks aine, ebaseaduslike uimastite hulka aga kuuluvad väga mitmesugused ained, ... 22 Märts 2023
 5. Reovee uuringu tulemuste alusel on nikotiini ja kokaiini tarvitamist varasemast oluliselt enam

  Search category: Uudised

  ...  Ka 2022. aasta Tallinna analüüsi tulemustel võime näha nädalavahetusel nn meelelahutuse otstarbel tarvitatavate narkootikumide tõusutrendi. Lisaks nädalavahetuse kõrgematele tulemustele on amfetam ... 07 Märts 2023
 6. Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmad on 2022. aastal kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  2022. aastal on narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv võrreldes eelnevate aastatega hüppeliselt tõusnud. Kui 2020. aastal oli selliseid surmajuhte 31 ja 2021. aastal 39, siis 2022. aastal ... 24 Jaanuar 2023
 7. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ... toele. Sellest, kui tõhus ja edumeelne on riiklik narkopoliitika, võivad sõltuda inimeste elud. Väite kinnituseks piisab meie Eesti näitest – oleme saanud maailmas kurikuulsaks kõrge narkootikumid ... 16 Detsember 2022
 8. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... seaduslikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast ... 01 Juuni 2022
 9. Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  Search category: Uudised

  ... tuntakse kahjude vähendamise all tegevusi ja tegevuste kogumeid, mille eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamise ja sellega seotud riskikäitumisega kaasnevaid kahjusid nii tarvitajale kui ted ... 19 Mai 2022
 10. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Search category: Blogi

  ... alusel Eestis elavale isikule. Alates märtsist on kõik TAI rahastatavad teenused, mis on suunatud HIVist, tuberkuloosist või narkootikumide tarvitamisest mõjutatud inimestele, avatud ka sõjapõgenikele. ... 09 Märts 2022
 11. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Search category: Blogi

  ...  kõige enam. Hüppeliselt on kasvanud ka MDMA ja metamfetamiini tarvitamine ning COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutest hoolimata ei ole näiteks Tallinnas narkootikumide tarvitamine vähenenud. See tähendab ... 25 Oktoober 2021
 12. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... Instituut (vt joonis 1). 2005. aastal oli kõige levinum konfiskeeritud kanep THC sisaldusega 0,35% ja 2019. aastal 18%. Kanepi tarvitamise reguleerimine Eestis Eestis ei ole narkootikumide tarvitamine ... 15 September 2021
 13. Analüüs: tavarahvastiku seas on HIV-nakkuse levik väike

  Search category: Uudised

  ... Ligi pooltel juhtudel oli nakkus levinud heteroseksuaalsel teel, 7%-l juhtudest narkootikumide süstimisel ja 5%-l homoseksuaalsel teel. Üle kuue aasta registreeriti kolm emalt-lapsele nakkuse leviku ... 13 September 2021
 14. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ...  kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), kooliõpilaste alkoholi ja narkootikumide kasutamise uuring (ESPAD), HIVi temaatikaga seotud teadmiste, hoiakute ja käitumise uuring. Need uuringud võimaldava ... 23 Märts 2021
 15. Kevadised koroonapiirangud narkootikumide kättesaadavust ei vähendanud

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viis kevadel läbi küsitlusuuringu, mille eesmärk oli välja selgitada koroonapiirangute mõju narkootikumide tarvitamisele. Uuringus osalesid eelneva 12 kuu jooksul narkootikume ... 23 Detsember 2020
 16. Reovee analüüs näitas Tallinnas narkootilistest ainetest enim kanepi, amfetamiini ja kokaiini tarvitamist

  Search category: Uudised

  Terviklikuma pildi saamiseks narkootikumide tarvitamisest Eestis viis Tervise Arengu Instituut (TAI) lisaks olemasolevatele tarvitamise, riskikäitumise ja levimusuuringutele läbi ka narkootikumide jääkide ... 18 Juuni 2020
 17. Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine

  Search category: Blogi

  ... oli neid, kellele oli kunagi elu jooksul pakutud tasuta või osta narkootilisi aineid. 2017/2018 läbi viidud veebiuuring ** näitas, et 70% narkootikumide tarvitajatest on n.ö. segatarvitajad, ehk nad ... 04 Juuni 2020
 18. Avatud on küsitlus eriolukorras narkootikumide tarvitamisest ja teenuste kasutamisest

  Search category: Blogi

  Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub vähemalt 18-aastaseid ja 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud inimesi vastama lühikesele veebipõhisele küsimustikule. Tegemist on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania ... 20 Aprill 2020
 19. Eetiline ennetustöö tugineb teadusele ja väldib kahju tekitamist

  Search category: Uudised

  ... Leedust, Ungarist, Poolast, Sloveeniast. Koolitust viivad läbi Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) ennetusekspert Gregor Burkhart ning psühholoog ja koolitaja Rachele Donini. ... 03 Veebruar 2020
 20. Võrgustiku plaanid 2020

  Search category: Töökohal

  ... Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine September: Alkohol: Septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: vähenenud töövõime November: Silmade tervisl Detsember: Taastumine ja puhkamine: ... 03 Veebruar 2020