Otsi

Otsi sõna põhimõtted Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... fot portaalist terviseinfo.ee ja maakonna tervisedendajalt. Vaimne tervis vajab eraldi tähelepanu Tähelepanu vaimsele tervisele on Eesti ühiskonnas kasvanud juba õige mitu aastat, kuid koroonakriis t ... 11 Aprill 2022
 2. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... t portaalist terviseinfo.ee ja maakonna tervisedendajalt. Vaimne tervis vajab eraldi tähelepanu Tähelepanu vaimsele tervisele on Eesti ühiskonnas kasvanud juba õige mitu aastat, kuid koroonakriis tõi ... 11 Aprill 2022
 3. Ilmus personaalmeditsiini märtsikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... imõtted: bioloogilistest proovidest personaalmeditsiinini“, mida kommenteerib TÜ Kliinikumi kliiniliste uuringute keskuse biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht, PhD Aigar Ottas. Loe uudiskirja a ... 25 Märts 2022
 4. Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini

  Kategooria: Uudised

  ... us ühtne üle kogu Eesti. See aitab omakorda paika panna teise prioriteedi ehk põhimõtted, kuidas vaimse tervise probleemiga inimesi kiireloomulisuse alusel järjekorda seada. Ikka selleks, et inimene jõuaks võim ... 10 Veebruar 2022
 5. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... töörühm, kes koolitustel osaleb, vahepealsel perioodil tegevusi ellu viib ning nõustamist saab; - maakonnaülese sünergia tekkimiseks on oluline ühest maakonnast mitme KOVi ning MARO osalus; - koolitus ... 23 Märts 2021
 6. Tööle naasmine

  Kategooria: Blogi

  ... öötajatel ning töötajatel, kelle pereliikmed kuuluvad riskigruppi, töötada kodus. Looge võimalused füüsilise distantsi hoidmiseks (nt koosolekutel või pauside ajal, töö- ja olmeruumide kasutamisel). Eral ... 18 Mai 2020
 7. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Kategooria: Blogi

  ... Lisaks tööülesannetele ja liikumisele vajab planeerimist ka toitumine. Kindlasti varu töökoha juurde käepärast tavaline vesi või magustamata tee. Võimalusel valmista tervislikud vahepalad ning söö kindl ... 30 Märts 2020
 8. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Kategooria: Alkohol

  ... unemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Mis on võrgustikku kaasav nõustamine 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Võrgustikku kaasava nõustamise põhimõtted 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 - 15.45 E ... 13 Veebruar 2020
 9. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Kategooria: Blogi

  ... amiselt liikumisõpetuse uue ainekava põhimõtted ja hindamise alused. Ehk siis just need müütilised „normid“. Ka minul puudub usk sellesse, et viisid, millega oleme jõudnud praegusesse seisu, aitaksid  ... 13 Detsember 2019
 10. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Kategooria: Blogi

  ... õhimõtted ja mõjutegurid; turvaseks, ennetus (sh kondoomi kasutamine); HIV ja selle levik Eestis; seksuaaltrendid Eestis. Koolitusgrupi suurus on kuni 30 inimest. Koolitusel osalejad saavad soov ... 03 Detsember 2019
 11. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks ...

  Kategooria: Blogi

  ... s kadumiseks ning kujundada enda jaoks programmist tulenevad isiklikud põhimõtted, mis loovad aluse edasiseks kooskasvamiseks. Seepärast ei too ma järgnevalt välja mitte „Imeliste aastate“ programmi t ... 13 November 2019
 12. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... Kiik. „Uue seadusega pannakse paika rahva tervise kaitsmise põhimõtted ning sõnastatakse selgemalt erinevate asutuste ja osaliste vastutus ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel. Ühine arusaa ... 18 Oktoober 2019
 13. Tervisliku toitumise kampaania „Tasakaalus peitub jõud“ kutsub vähendama lihatoodete ja magusa söömist

  Kategooria: Uudised

  ... e osakaal nii südame-veresoonkonnahaiguste kui pahaloomuliste kasvajate väljakujunemisel kuni 30%. Olulisimad tervisliku toitumise põhimõtted on lühidalt toodud toitumine.ee veebilehel.  ... 13 Märts 2019
 14. Geeniprojekt: 100 000 geeniproovi koos, 2019. aastal saab geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... da järk-järgult protseduurid ja põhimõtted teadustulemuste tulemuslikuks rakendamiseks igapäevameditsiinis. Projekt viiakse ellu sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Tartu Ülikooli, Eesti Ha ... 21 Detsember 2018
 15. TAI raamat „Tervislik toitumine“ aitab soovituste virvarris orienteeruda

  Kategooria: Blogi

  ...  rahvusvaheliselt aktsepteeritud põhimõtted. Raamatu autorid on TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning TAI projektijuht ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu. „Internetis ja paljudes mistahes keelest t ... 17 Oktoober 2018
 16. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  ... seks. Ühiskonna arenguga kaasnenud muutused on seadnud meid silmitsi vajadusega sõnastada uuesti Eesti eesmärgid, põhimõtted ja prioriteetsed suunad rahvastiku tervise parandamisel. Seni kehtinud rahvastik ... 09 Veebruar 2018
 17. Seksuaaltervis

  Kategooria: Lasteaias

  ... eksuaaltervis, seksuaalharidus ja selle vajalikkus. Millised on seksuaalhariduse põhimõtted ja tulemused ja kuidas seksuaalharidust edastada. Materjalis on erinevad seksuaalhariduse teemad toodud vanus ... 23 November 2017
 18. Alkoholitarvitamise häire käsitluse koolitus

  Kategooria: Alkohol

  ... a: alkoholitarvitamise häire olemus, diagnostika, ravi üldpõhimõtted, ravis kasutatavad ravimid. Koolitusel antakse ka ülevaade alkoholitarvitamise häirega kaasnevatest psühholoogilistest ja sotsiaals ... 07 Juuni 2017
 19. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Kategooria: Koolis

  Uimastiennetuse õpetajaraamat (teooriapeatükid) Sisukord 1. peatükk: Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides 2. peatükk: Uimastihariduse programmi põhimõtted 3. peatükk: Uimastitarvitamise põh ... 16 Veebruar 2016
 20. Tervisekalendri intervjuu: Omniva fookuses on töökeskkond ja töötajate turvalisus

  Kategooria: Blogi

  ... paneme ustele välja plakatid meeldetuletustega („Kas sul on naelikud kaasas?", „Jälgi teeolusid", „Ära kiirusta!"), sest kui hakatakse järsku jooksma, on olnud kukkumisi ka naelikutega. Selliseid asju kahju ... 27 Jaanuar 2016