Search_title

Search Keyword põhimõtted Totalresultsfound

Search_result

 1. Eetikakoodeks on sotsiaalvaldkonna professionaalne kompass

  Search category: Uudised

  ...  Kuidas tulemuseni jõuti ja millist tuge pakuvad eetikapõhimõtted sotsiaalvaldkonna töötajate igapäevatöös, sellest rääkisid veebivestlusringis eetikakomitee liikmed Helen Kool, Airi Mitendorf, ... 23 Veebruar 2023
 2. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ...  tegelemisel. Kaasava hariduse põhimõtted on igati õiged, kuid nende elluviimine on võimalik kuni üldhariduskoolide teatud võimekuse piirini. Oma igapäevatöös näen ja tunnen seda väga teravalt. Jah ... 30 Jaanuar 2023
 3. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  ... d nikotiinisõltuvusest loobuda soovijaid. Töötajatega räägitakse läbi kasud, mis kaasnevad tubaka- ja nikotiinivaba töökohaga ning põhimõtted, mis aitavad seda organisatsioonis hoida. Tubaka- ja nikotiini ... 28 Detsember 2022
 4. Puude raskusastme tuvastamine ja töövõime hindamine nõustamisteenuse praktika põhjal

  Search category: Blogi

  ... t tuleb kasutada kooskõlas oma volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ja õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Seega on menetluse üldised põhimõtt ... 06 Detsember 2022
 5. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ...  heaolusse ja toetavasse elukeskkonda (KOV-i struktuur, valdkondadeülene planeerimine, vahendite jaotamine ja nende kasutamise põhimõtted, kinnitatud tulemuslikkusega sekkumistegevus jne). Programmide ... 11 Aprill 2022
 6. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ...  heaolusse ja toetavasse elukeskkonda (KOV-i struktuur, valdkondadeülene planeerimine, vahendite jaotamine ja nende kasutamise põhimõtted, kinnitatud tulemuslikkusega sekkumistegevus jne). Programmide ... 11 Aprill 2022
 7. Ilmus personaalmeditsiini märtsikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... peamised põhimõtted: bioloogilistest proovidest personaalmeditsiinini“, mida kommenteerib TÜ Kliinikumi kliiniliste uuringute keskuse biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht, PhD Aigar Ottas. Loe ... 25 Märts 2022
 8. Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini

  Search category: Uudised

  ...  mis tähendab, et tulevikus on teenuste pakkumine ja korraldus ühtne üle kogu Eesti. See aitab omakorda paika panna teise prioriteedi ehk põhimõtted, kuidas vaimse tervise probleemiga inimesi kiireloomulisus ... 10 Veebruar 2022
 9. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ...  - KOVide koolitamine (sh e-koolitused) vahelduvalt regulaarse nõustamisega (sh supervisioon, kovisioon). Põhimõtted: - tegevustes osalemiseks peab KOVil või MAROl olema loodud püsiv töörühm, ke ... 23 Märts 2021
 10. Tööle naasmine

  Search category: Blogi

  ... age paindliku puhkuse ja kaugtöö põhimõtted, et vajadusl piirata töökohas viibimist. Võimalusel paluge riskigrupis olevatel töötajatel ning töötajatel, kelle pereliikmed kuuluvad riskigruppi, töö ... 18 Mai 2020
 11. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Search category: Blogi

  ... iteks 15 minutit päevas) ning uudiseid jälgi 1 kord päevas usaldusväärsest infoallikast (näiteks ERR). Lisainfo: vaimse tervise hoidmise põhimõtted. Planeeri toitumist Lisaks tööülesannet ... 30 Märts 2020
 12. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Search category: Alkohol

  ...  I MOODUL 1. päev 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Mis on võrgustikku kaasav nõustamine 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Võrgustikku kaasava nõustamise põhimõtte ... 13 Veebruar 2020
 13. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Search category: Blogi

  ... sisu juurde. See arutelu on olnud elav ja terav, kuid kõne all on olnud peamiselt liikumisõpetuse uue ainekava põhimõtted ja hindamise alused. Ehk siis just need müütilised „normid“. Ka minul puudub ... 13 Detsember 2019
 14. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Search category: Blogi

  ...  nõusolek ehk consent; turvalise seksuaalkäitumise põhimõtted ja mõjutegurid; turvaseks, ennetus (sh kondoomi kasutamine); HIV ja selle levik Eestis; seksuaaltrendid Eestis. Koolitusgrupi suuru ... 03 Detsember 2019
 15. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks

  Search category: Blogi

  ... skepsisele võimalus lõplikuks kadumiseks ning kujundada enda jaoks programmist tulenevad isiklikud põhimõtted, mis loovad aluse edasiseks kooskasvamiseks. Seepärast ei too ma järgnevalt välja mitte ... 13 November 2019
 16. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Search category: Uudised

  ... Tanel Kiik. „Uue seadusega pannakse paika rahva tervise kaitsmise põhimõtted ning sõnastatakse selgemalt erinevate asutuste ja osaliste vastutus ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel. Ühine ... 18 Oktoober 2019
 17. Tervisliku toitumise kampaania „Tasakaalus peitub jõud“ kutsub vähendama lihatoodete ja magusa söömist

  Search category: Uudised

  ... vormide teket. Hinnanguliselt on toitumistegurite osakaal nii südame-veresoonkonnahaiguste kui pahaloomuliste kasvajate väljakujunemisel kuni 30%. Olulisimad tervisliku toitumise põhimõtted on lühidalt ... 13 Märts 2019
 18. Geeniprojekt: 100 000 geeniproovi koos, 2019. aastal saab geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimest

  Search category: Uudised

  ... rib Tervise Arengu Instituut, kelle ülesanne on töötada välja ja rakendada järk-järgult protseduurid ja põhimõtted teadustulemuste tulemuslikuks rakendamiseks igapäevameditsiinis. Projekt viiakse  ... 21 Detsember 2018
 19. TAI raamat „Tervislik toitumine“ aitab soovituste virvarris orienteeruda

  Search category: Blogi

  ... ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud põhimõtted. Raamatu autorid on TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning TAI projektijuht ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu. „Internetis ja paljudes mistahes keelest ... 17 Oktoober 2018
 20. Seadusandlus ja strateegiad

  Search category: Paikkonnas

  ...  ja ülesannete lahendamiseks. Ühiskonna arenguga kaasnenud muutused on seadnud meid silmitsi vajadusega sõnastada uuesti Eesti eesmärgid, põhimõtted ja prioriteetsed suunad rahvastiku tervise parandamisel ... 09 Veebruar 2018