Otsi

Otsi sõna põhimõtted Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  või MAROl olema loodud püsiv töörühm, kes koolitustel osaleb, vahepealsel perioodil tegevusi ellu viib ning nõustamist saab; - maakonnaülese sünergia tekkimiseks on oluline ühest maakonnast mitme KOVi ... 23 Märts 2021
 2. Tööle naasmine

  Kategooria: Blogi

  ... öötajatel ning töötajatel, kelle pereliikmed kuuluvad riskigruppi, töötada kodus. Looge võimalused füüsilise distantsi hoidmiseks (nt koosolekutel või pauside ajal, töö- ja olmeruumide kasutamisel). Eral ... 18 Mai 2020
 3. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Kategooria: Blogi

  ... Lisaks tööülesannetele ja liikumisele vajab planeerimist ka toitumine. Kindlasti varu töökoha juurde käepärast tavaline vesi või magustamata tee. Võimalusel valmista tervislikud vahepalad ning söö kindl ... 30 Märts 2020
 4. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Kategooria: Alkohol

  ... unemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Mis on võrgustikku kaasav nõustamine 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Võrgustikku kaasava nõustamise põhimõtted 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 - 15.45 E ... 13 Veebruar 2020
 5. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Kategooria: Blogi

  ... amiselt liikumisõpetuse uue ainekava põhimõtted ja hindamise alused. Ehk siis just need müütilised „normid“. Ka minul puudub usk sellesse, et viisid, millega oleme jõudnud praegusesse seisu, aitaksid  ... 13 Detsember 2019
 6. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Kategooria: Blogi

  ... õhimõtted ja mõjutegurid; turvaseks, ennetus (sh kondoomi kasutamine); HIV ja selle levik Eestis; seksuaaltrendid Eestis. Koolitusgrupi suurus on kuni 30 inimest. Koolitusel osalejad saavad soov ... 03 Detsember 2019
 7. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks ...

  Kategooria: Blogi

  ... s kadumiseks ning kujundada enda jaoks programmist tulenevad isiklikud põhimõtted, mis loovad aluse edasiseks kooskasvamiseks. Seepärast ei too ma järgnevalt välja mitte „Imeliste aastate“ programmi t ... 13 November 2019
 8. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... Kiik. „Uue seadusega pannakse paika rahva tervise kaitsmise põhimõtted ning sõnastatakse selgemalt erinevate asutuste ja osaliste vastutus ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel. Ühine arusaa ... 18 Oktoober 2019
 9. Tervisliku toitumise kampaania „Tasakaalus peitub jõud“ kutsub vähendama lihatoodete ja magusa söömist

  Kategooria: Uudised

  ... e osakaal nii südame-veresoonkonnahaiguste kui pahaloomuliste kasvajate väljakujunemisel kuni 30%. Olulisimad tervisliku toitumise põhimõtted on lühidalt toodud toitumine.ee veebilehel.  ... 13 Märts 2019
 10. Geeniprojekt: 100 000 geeniproovi koos, 2019. aastal saab geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... da järk-järgult protseduurid ja põhimõtted teadustulemuste tulemuslikuks rakendamiseks igapäevameditsiinis. Projekt viiakse ellu sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Tartu Ülikooli, Eesti Ha ... 21 Detsember 2018
 11. TAI raamat „Tervislik toitumine“ aitab soovituste virvarris orienteeruda

  Kategooria: Blogi

  ...  rahvusvaheliselt aktsepteeritud põhimõtted. Raamatu autorid on TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning TAI projektijuht ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu. „Internetis ja paljudes mistahes keelest t ... 17 Oktoober 2018
 12. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  Suure võrdlusgraafiku näitajate definitsioonid, arvutuspõhimõtted ja allikad  Nr Näitaja nimi Näitaja sisu ja tähendus Mõõtühik  Aasta  Allikas 1 Meeste keskmine eluiga  ... 09 Aprill 2018
 13. Seksuaaltervis

  Kategooria: Lasteaias

  ... eksuaaltervis, seksuaalharidus ja selle vajalikkus. Millised on seksuaalhariduse põhimõtted ja tulemused ja kuidas seksuaalharidust edastada. Materjalis on erinevad seksuaalhariduse teemad toodud vanus ... 23 November 2017
 14. Alkoholitarvitamise häire käsitluse koolitus

  Kategooria: Alkohol

  ... a: alkoholitarvitamise häire olemus, diagnostika, ravi üldpõhimõtted, ravis kasutatavad ravimid. Koolitusel antakse ka ülevaade alkoholitarvitamise häirega kaasnevatest psühholoogilistest ja sotsiaals ... 07 Juuni 2017
 15. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Kategooria: Koolis

  Uimastiennetuse õpetajaraamat (teooriapeatükid) Sisukord 1. peatükk: Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides 2. peatükk: Uimastihariduse programmi põhimõtted 3. peatükk: Uimastitarvitamise põh ... 16 Veebruar 2016
 16. Tervisekalendri intervjuu: Omniva fookuses on töökeskkond ja töötajate turvalisus

  Kategooria: Blogi

  ... paneme ustele välja plakatid meeldetuletustega („Kas sul on naelikud kaasas?", „Jälgi teeolusid", „Ära kiirusta!"), sest kui hakatakse järsku jooksma, on olnud kukkumisi ka naelikutega. Selliseid asju kahju ... 27 Jaanuar 2016
 17. Eesti juubeliks otsitakse laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projekte

  Kategooria: Uudised

  ... de Majas (Pikk 26, Tallinn). Venekeelne infopäev toimub 22. oktoobril algusega kell 11 Loodusmuuseumis (Lai 29a, Tallinn). Taotlusvooru tingimused, taotluste hindamise põhimõtted ja muu seonduv materjal o ... 20 Oktoober 2015
 18. Põltsamaa kool jättis seljataha esimese VEPA-aasta

  Kategooria: Blogi

  ... endatakse õpiülesannete sooritamise ajal, kuid selle elemente kasutatakse mistahes olukorras õpilastega töötamisel. Mängu põhimõtted: Õpilase tähelepanu saamiseks kasutatakse VEPA vaikust (käemärgid ... 18 Juuni 2015
 19. Toitumise aktiivtööd

  Kategooria: Koolis

  ... ENIREEGLID KII T1 Aktiivtöö: SEEDEELUNDKOND KII T2 Aktiivtöö: SARNASUSED JA ERINEVUSED KII T3 Aktiivtöö: TOIDUAINETE VALIKU PÕHIMÕTTED KII T4 Aktiivtöö: TOIDUPÜRAMIID KII T5 Aktiivtöö: TALDRIKURE ... 13 Veebruar 2015
 20. Aruteluseminarid kogukonna heaolu teemal

  Kategooria: Paikkonnas

  ... stutus? „tervis igas poliitikas" põhimõtted: avaliku ruumi planeerimise, ettevõtlus-, tööturu-, sotsiaal- ja hariduspoliitika juht kui eestkõneleja ja kogukonna motiveerija. Arutelude pikkus on ... 09 September 2014