Search_title

Search Keyword põhimõtted Totalresultsfound

Search_result

 1. Huvikaitsevõrgustik pani kirja vanusesõbraliku Eesti põhimõtted

  Search category: Uudised

  Vanemaealiste huvikaitsevõrgustik on koostanud MTÜ Kuldne Liiga eestvedamisel dokumendi „Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted“ ja kutsub selle üle avalikult arutama. Dokumendi koostamise eesmärk on ... 10 Juuli 2023
 2. Omavalitsustele hooldereformiks raha eraldamise põhimõtted

  Search category: Uudised

  Sotsiaalministeerium saatis koos rahandusministeeriumiga juuni lõpus kohalikele omavalitsustele ja teenuseosutajatele kirja, milles selgitas hooldereformi elluviimiseks omavalitsustele eraldatud raha arvestamise ... 10 Juuli 2023
 3. Eesti võtab suuna vaimse tervise astmelise abi süsteemi ülesehitamisele

  Search category: Uudised

  ...  abi kättesaadavust parandada on võtta kasutusele astmelise süsteemi põhimõtted, mille järgi pakutakse inimesele minimaalse intensiivsusega teenust, mis tema seisundi puhul mõjus on. See tähendab, e ... 07 Juuli 2023
 4. Suvine Sotsiaaltöö uudiskiri vahendab valdkonna uudiseid

  Search category: Uudised

  ... raskusi abi saamisel Huvikaitsevõrgustik pani kirja vanusesõbraliku Eesti põhimõtted Ühing toetab psüühilise erivajadusega inimesi ja nende lähedasi Projektis UPLIFT töötati välja materjalid ... 05 Juuli 2023
 5. Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  Search category: Blogi

  ... trendidest, olgu selleks hiljuti tormina saabunud veipimise laine, ohtlikud mängud sotsiaalmeedias või ikka veel murettekitav liigne suhkru tarbimine. Paljud põhimõtted ning lähtekohad probleemide ennetamiseks ... 25 Mai 2023
 6. Eetikakoodeks on sotsiaalvaldkonna professionaalne kompass

  Search category: Uudised

  ...  Kuidas tulemuseni jõuti ja millist tuge pakuvad eetikapõhimõtted sotsiaalvaldkonna töötajate igapäevatöös, sellest rääkisid veebivestlusringis eetikakomitee liikmed Helen Kool, Airi Mitendorf, ... 23 Veebruar 2023
 7. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ...  tegelemisel. Kaasava hariduse põhimõtted on igati õiged, kuid nende elluviimine on võimalik kuni üldhariduskoolide teatud võimekuse piirini. Oma igapäevatöös näen ja tunnen seda väga teravalt. Jah ... 30 Jaanuar 2023
 8. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  ... d nikotiinisõltuvusest loobuda soovijaid. Töötajatega räägitakse läbi kasud, mis kaasnevad tubaka- ja nikotiinivaba töökohaga ning põhimõtted, mis aitavad seda organisatsioonis hoida. Tubaka- ja nikotiini ... 28 Detsember 2022
 9. Puude raskusastme tuvastamine ja töövõime hindamine nõustamisteenuse praktika põhjal

  Search category: Blogi

  ... t tuleb kasutada kooskõlas oma volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ja õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Seega on menetluse üldised põhimõtt ... 06 Detsember 2022
 10. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ...  heaolusse ja toetavasse elukeskkonda (KOV-i struktuur, valdkondadeülene planeerimine, vahendite jaotamine ja nende kasutamise põhimõtted, kinnitatud tulemuslikkusega sekkumistegevus jne). Programmide ... 11 Aprill 2022
 11. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ...  heaolusse ja toetavasse elukeskkonda (KOV-i struktuur, valdkondadeülene planeerimine, vahendite jaotamine ja nende kasutamise põhimõtted, kinnitatud tulemuslikkusega sekkumistegevus jne). Programmide ... 11 Aprill 2022
 12. Ilmus personaalmeditsiini märtsikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... peamised põhimõtted: bioloogilistest proovidest personaalmeditsiinini“, mida kommenteerib TÜ Kliinikumi kliiniliste uuringute keskuse biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht, PhD Aigar Ottas. Loe ... 25 Märts 2022
 13. Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini

  Search category: Uudised

  ...  mis tähendab, et tulevikus on teenuste pakkumine ja korraldus ühtne üle kogu Eesti. See aitab omakorda paika panna teise prioriteedi ehk põhimõtted, kuidas vaimse tervise probleemiga inimesi kiireloomulisus ... 10 Veebruar 2022
 14. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ...  - KOVide koolitamine (sh e-koolitused) vahelduvalt regulaarse nõustamisega (sh supervisioon, kovisioon). Põhimõtted: - tegevustes osalemiseks peab KOVil või MAROl olema loodud püsiv töörühm, ke ... 23 Märts 2021
 15. Tööle naasmine

  Search category: Blogi

  ... age paindliku puhkuse ja kaugtöö põhimõtted, et vajadusl piirata töökohas viibimist. Võimalusel paluge riskigrupis olevatel töötajatel ning töötajatel, kelle pereliikmed kuuluvad riskigruppi, töö ... 18 Mai 2020
 16. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Search category: Blogi

  ... iteks 15 minutit päevas) ning uudiseid jälgi 1 kord päevas usaldusväärsest infoallikast (näiteks ERR). Lisainfo: vaimse tervise hoidmise põhimõtted. Planeeri toitumist Lisaks tööülesannet ... 30 Märts 2020
 17. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamine

  Search category: Alkohol

  ...  I MOODUL 1. päev 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine 10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Mis on võrgustikku kaasav nõustamine 11.30 - 11.45 Paus 11.45 - 13.15 Võrgustikku kaasava nõustamise põhimõtte ... 13 Veebruar 2020
 18. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Search category: Blogi

  ... sisu juurde. See arutelu on olnud elav ja terav, kuid kõne all on olnud peamiselt liikumisõpetuse uue ainekava põhimõtted ja hindamise alused. Ehk siis just need müütilised „normid“. Ka minul puudub ... 13 Detsember 2019
 19. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Search category: Blogi

  ...  nõusolek ehk consent; turvalise seksuaalkäitumise põhimõtted ja mõjutegurid; turvaseks, ennetus (sh kondoomi kasutamine); HIV ja selle levik Eestis; seksuaaltrendid Eestis. Koolitusgrupi suuru ... 03 Detsember 2019
 20. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks

  Search category: Blogi

  ... skepsisele võimalus lõplikuks kadumiseks ning kujundada enda jaoks programmist tulenevad isiklikud põhimõtted, mis loovad aluse edasiseks kooskasvamiseks. Seepärast ei too ma järgnevalt välja mitte ... 13 November 2019