Search_title

Search Keyword põhimõtted Totalresultsfound

Search_result

 1. Psüühika- ja sõltuvushäire koosesinemisel tuleb inimesi toetada läbimõeldult ning süsteemselt

  Search category: Blogi

  ... dkonna koostöö põhimõtted. Kokkuleppele tuleb jõuda nii võrgustiku- või koostöö- kui ka rahastusmudelis, sealjuures on oluline juhtumikorraldust tasustada sageduse alusel või piiramatus ulatuses. Mudeli väljatöö ... 13 Juuni 2024
 2. Ennetusnõukogu ja ennetuse teadusnõukogu

  Search category: Lasteaias

  ... ennetusnõukogu, kokku lepitud ennetuse põhimõtted ning ennetuse eesmärgid ja soovitatavad tulemused. Tegevused lähtuvad uuringust, mis tõi esile peamised arenguvajadused ennetussüsteemis: ennetustegevuste ... 23 Mai 2024
 3. Ajakiri Sotsiaaltöö arutleb oluliste erialaste põhimõtete üle

  Search category: Uudised

  ... inimestega, kelle heaks sotsiaaltöötajad tööd teevad. (1/2024) ajakirjale on kirjutanud eessõna arengunõustaja ja õppejõud Anu Aunapuu. Eetika ja põhimõtted Aasta sotsiaaltöötaja, Rakvere ... 28 Veebruar 2024
 4. Kui turvaline on küsida klientidelt tagasisidet? Katsetusi ja mõtteid traumat arvestava ohvriabi arendamisest

  Search category: Blogi

  ...  psühholoogid ja teised spetsialistid, kes aitavad traumakogemusega inimesi ning tegelevad keskkondade ja teenuste kujundamisega traumast mõjutatud inimestele. Käsitluse keskmes on kindlad põhimõtted ... 15 Veebruar 2024
 5. Inimese tervikkäsitlus: taastumise põhimõtted ja CARe metoodika

  Search category: Uudised

  CARe mõtteviisi ja metoodikat on Eesti hoolekandes rakendatud juba 2001. aastast. Taastumise põhimõtted ja CARe metoodika aitavad haavatavas olukorras inimestega töötades toetada laiemalt ja (taas)luua ... 22 Jaanuar 2024
 6. Lõhkudes silotorne: Eesti kogemus valdkonnaülese ennetuse süsteemi loomisel

  Search category: Uudised

  ... põhimõtted ja tõenduspõhine otsustamine on võimaldanud ennetusvaldkonnas teha suuri edusamme ning võtta kasutusele senisest süsteemsemaid strateegiaid. Karin Streimann ja Triin Vilms Tervise Arengu ... 05 Jaanuar 2024
 7. Tervis maitseb hästi, kui järgida taldrikureeglit

  Search category: Uudised

  ... , et söödud toidud aitaksid kätte saada vajalikke toitaineid vajalikes kogustes.  Taldrikureegli põhimõtted on: vähemalt poole taldrikust peaks koguseliselt moodustama köögiviljad  veeran ... 20 November 2023
 8. Huvikaitsevõrgustik pani kirja vanusesõbraliku Eesti põhimõtted

  Search category: Uudised

  Vanemaealiste huvikaitsevõrgustik on koostanud MTÜ Kuldne Liiga eestvedamisel dokumendi „Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted“ ja kutsub selle üle avalikult arutama. Dokumendi koostamise eesmärk on ... 10 Juuli 2023
 9. Omavalitsustele hooldereformiks raha eraldamise põhimõtted

  Search category: Uudised

  Sotsiaalministeerium saatis koos rahandusministeeriumiga juuni lõpus kohalikele omavalitsustele ja teenuseosutajatele kirja, milles selgitas hooldereformi elluviimiseks omavalitsustele eraldatud raha arvestamise ... 10 Juuli 2023
 10. Eesti võtab suuna vaimse tervise astmelise abi süsteemi ülesehitamisele

  Search category: Uudised

  ...  abi kättesaadavust parandada on võtta kasutusele astmelise süsteemi põhimõtted, mille järgi pakutakse inimesele minimaalse intensiivsusega teenust, mis tema seisundi puhul mõjus on. See tähendab, e ... 07 Juuli 2023
 11. Suvine Sotsiaaltöö uudiskiri vahendab valdkonna uudiseid

  Search category: Uudised

  ... raskusi abi saamisel Huvikaitsevõrgustik pani kirja vanusesõbraliku Eesti põhimõtted Ühing toetab psüühilise erivajadusega inimesi ja nende lähedasi Projektis UPLIFT töötati välja materjalid ... 05 Juuli 2023
 12. Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  Search category: Blogi

  ... trendidest, olgu selleks hiljuti tormina saabunud veipimise laine, ohtlikud mängud sotsiaalmeedias või ikka veel murettekitav liigne suhkru tarbimine. Paljud põhimõtted ning lähtekohad probleemide ennetamiseks ... 25 Mai 2023
 13. Eetikakoodeks on sotsiaalvaldkonna professionaalne kompass

  Search category: Uudised

  ...  Kuidas tulemuseni jõuti ja millist tuge pakuvad eetikapõhimõtted sotsiaalvaldkonna töötajate igapäevatöös, sellest rääkisid veebivestlusringis eetikakomitee liikmed Helen Kool, Airi Mitendorf, ... 23 Veebruar 2023
 14. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ...  tegelemisel. Kaasava hariduse põhimõtted on igati õiged, kuid nende elluviimine on võimalik kuni üldhariduskoolide teatud võimekuse piirini. Oma igapäevatöös näen ja tunnen seda väga teravalt. Jah ... 30 Jaanuar 2023
 15. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  ... d nikotiinisõltuvusest loobuda soovijaid. Töötajatega räägitakse läbi kasud, mis kaasnevad tubaka- ja nikotiinivaba töökohaga ning põhimõtted, mis aitavad seda organisatsioonis hoida. Tubaka- ja nikotiini ... 28 Detsember 2022
 16. Puude raskusastme tuvastamine ja töövõime hindamine nõustamisteenuse praktika põhjal

  Search category: Blogi

  ... t tuleb kasutada kooskõlas oma volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ja õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Seega on menetluse üldised põhimõtt ... 06 Detsember 2022
 17. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ...  heaolusse ja toetavasse elukeskkonda (KOV-i struktuur, valdkondadeülene planeerimine, vahendite jaotamine ja nende kasutamise põhimõtted, kinnitatud tulemuslikkusega sekkumistegevus jne). Programmide ... 11 Aprill 2022
 18. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ...  heaolusse ja toetavasse elukeskkonda (KOV-i struktuur, valdkondadeülene planeerimine, vahendite jaotamine ja nende kasutamise põhimõtted, kinnitatud tulemuslikkusega sekkumistegevus jne). Programmide ... 11 Aprill 2022
 19. Ilmus personaalmeditsiini märtsikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... peamised põhimõtted: bioloogilistest proovidest personaalmeditsiinini“, mida kommenteerib TÜ Kliinikumi kliiniliste uuringute keskuse biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht, PhD Aigar Ottas. Loe ... 25 Märts 2022
 20. Raviteekondade arendused aitavad vaimse tervise probleemide korral õige abini

  Search category: Uudised

  ...  mis tähendab, et tulevikus on teenuste pakkumine ja korraldus ühtne üle kogu Eesti. See aitab omakorda paika panna teise prioriteedi ehk põhimõtted, kuidas vaimse tervise probleemiga inimesi kiireloomulisus ... 10 Veebruar 2022