Otsi

Otsi sõna põhimõtted Kokku: 41 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. ISAD ISADELE: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks ...

  Kategooria: Blogi

  ... s kadumiseks ning kujundada enda jaoks programmist tulenevad isiklikud põhimõtted, mis loovad aluse edasiseks kooskasvamiseks. Seepärast ei too ma järgnevalt välja mitte „Imeliste aastate“ programmi t ... 13 November 2019
 2. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... Kiik. „Uue seadusega pannakse paika rahva tervise kaitsmise põhimõtted ning sõnastatakse selgemalt erinevate asutuste ja osaliste vastutus ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel. Ühine arusaa ... 18 Oktoober 2019
 3. Tervisliku toitumise kampaania „Tasakaalus peitub jõud“ kutsub vähendama lihatoodete ja magusa söömist

  Kategooria: Uudised

  ... e osakaal nii südame-veresoonkonnahaiguste kui pahaloomuliste kasvajate väljakujunemisel kuni 30%. Olulisimad tervisliku toitumise põhimõtted on lühidalt toodud toitumine.ee veebilehel.  ... 13 Märts 2019
 4. Geeniprojekt: 100 000 geeniproovi koos, 2019. aastal saab geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... da järk-järgult protseduurid ja põhimõtted teadustulemuste tulemuslikuks rakendamiseks igapäevameditsiinis. Projekt viiakse ellu sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Tartu Ülikooli, Eesti Ha ... 21 Detsember 2018
 5. TAI raamat „Tervislik toitumine“ aitab soovituste virvarris orienteeruda

  Kategooria: Blogi

  ...  rahvusvaheliselt aktsepteeritud põhimõtted. Raamatu autorid on TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning TAI projektijuht ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu. „Internetis ja paljudes mistahes keelest t ... 17 Oktoober 2018
 6. Seksuaaltervis

  Kategooria: Lasteaias

  ... lsus, seksuaaltervis, seksuaalharidus ja selle vajalikkus. Millised on seksuaalhariduse põhimõtted ja tulemused ja kuidas seksuaalharidust edastada. Materjalis on erinevad seksuaalhariduse teemad toodu ... 23 November 2017
 7. Alkoholitarvitamise häire käsitluse koolitus

  Kategooria: Alkohol

  ... a: alkoholitarvitamise häire olemus, diagnostika, ravi üldpõhimõtted, ravis kasutatavad ravimid. Koolitusel antakse ka ülevaade alkoholitarvitamise häirega kaasnevatest psühholoogilistest ja sotsiaals ... 07 Juuni 2017
 8. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Kategooria: Koolis

  Uimastiennetuse õpetajaraamat (teooriapeatükid) Sisukord 1. peatükk: Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides 2. peatükk: Uimastihariduse programmi põhimõtted 3. peatükk: Uimastitarvitamise põh ... 16 Veebruar 2016
 9. Tervisekalendri intervjuu: Omniva fookuses on töökeskkond ja töötajate turvalisus

  Kategooria: Blogi

  ... paneme ustele välja plakatid meeldetuletustega („Kas sul on naelikud kaasas?", „Jälgi teeolusid", „Ära kiirusta!"), sest kui hakatakse järsku jooksma, on olnud kukkumisi ka naelikutega. Selliseid asju kahju ... 27 Jaanuar 2016
 10. Eesti juubeliks otsitakse laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projekte

  Kategooria: Uudised

  ... de Majas (Pikk 26, Tallinn). Venekeelne infopäev toimub 22. oktoobril algusega kell 11 Loodusmuuseumis (Lai 29a, Tallinn). Taotlusvooru tingimused, taotluste hindamise põhimõtted ja muu seonduv materjal o ... 20 Oktoober 2015
 11. Põltsamaa kool jättis seljataha esimese VEPA-aasta

  Kategooria: Blogi

  ... endatakse õpiülesannete sooritamise ajal, kuid selle elemente kasutatakse mistahes olukorras õpilastega töötamisel. Mängu põhimõtted: Õpilase tähelepanu saamiseks kasutatakse VEPA vaikust (käemärgid ... 18 Juuni 2015
 12. Toitumise aktiivtööd

  Kategooria: Koolis

  ... ENIREEGLID KII T1 Aktiivtöö: SEEDEELUNDKOND KII T2 Aktiivtöö: SARNASUSED JA ERINEVUSED KII T3 Aktiivtöö: TOIDUAINETE VALIKU PÕHIMÕTTED KII T4 Aktiivtöö: TOIDUPÜRAMIID KII T5 Aktiivtöö: TALDRIKURE ... 13 Veebruar 2015
 13. Aruteluseminarid kogukonna heaolu teemal

  Kategooria: Paikkonnas

  ... stutus? „tervis igas poliitikas" põhimõtted: avaliku ruumi planeerimise, ettevõtlus-, tööturu-, sotsiaal- ja hariduspoliitika juht kui eestkõneleja ja kogukonna motiveerija. Arutelude pikkus on ... 09 September 2014
 14. Miks ei peaks noored tarbima alkoholi ja suitsetama?

  Kategooria: Blogi

  Rimi tervisenõustaja Katrin Pärt soovitab noorel enne pakutud alkoholi või suitsu vastuvõtmist oma põhimõtetega silmitsi seista ja endalt küsida, kas teiste pakutud põhimõtted sobivad enda omadega kokku.  ... 28 Juuli 2014
 15. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Kategooria: Koolis

  ... tajatele võimalust osaleda täiendkoolitustel uimastiennetuse ning tervisedenduse teemadel (nt tervisedenduse ja tõhusa uimastiennetuse põhimõtted ning võimalused koolis, kodus, kogukonnas)? Kas koolis e ... 21 Mai 2014
 16. Uimastitega seotud olukorrad

  Kategooria: Koolis

  ... t. Loe edasi: Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted  ... 22 Aprill 2014
 17. Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted ...

  Kategooria: Koolis

  Uimastitega seotud olukorrad on alati tundlikud ning võivad põhjustada ebameeldivusi kõigile seotud isikutele. Lahendamisel on esikohal õpilaste ja koolitöötajate turvalisus ning heaolu. Uimastitega ... 22 Aprill 2014
 18. Uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine

  Kategooria: Koolis

  Uimastitega seotud olukorrad Uimastitega seotud juhtumi lahendamise üldpõhimõtted Uimastitega seotud juhtumi lahendamine Uimastitega seotud juhtumite ülesmärkimine  ... 22 Aprill 2014
 19. Üldised põhimõtted ja väärtused ...

  Kategooria: Koolis

  Turvaline ja toetav koolikeskkond. Õpilaste heaolule ning vajadustele vastava koolikeskkonna kujundamisele paneb aluse positiivne ja toetav õhkkond koolis. Õpilaste seotus- ja ühtekuuluvustunne, sarnased ... 22 Aprill 2014
 20. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  ... 22 Aprill 2014