Uudised / Eetikakoodeks on sotsiaalvaldkonna professionaalne kompass

Eetikakoodeks on sotsiaalvaldkonna professionaalne kompass

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23. Veebruar 2023

Uuendatud „Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeksile“ toetudes saab analüüsida eetilisi dilemmasid, kutsuda aruteludele ja kujundada oma tööd.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee liikmetele võib õnne soovida: 2022. aasta novembris paljude osaliste ajamahuka ja hoolika töö tulemusena valminud sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks on juba saanud kasutajatelt head tagasisidet. 

Kuidas tulemuseni jõuti ja millist tuge pakuvad eetikapõhimõtted sotsiaalvaldkonna töötajate igapäevatöös, sellest rääkisid veebivestlusringis eetikakomitee liikmed Helen Kool, Airi Mitendorf, Kersti Peterson ja Triin Vahula.

Vestlusringis jagatud mõtted pani kirja Regina Lind. Loe artiklit ajakirjast Sotsiaaltöö.