Search_title

Search Keyword tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. „SPIN-programm“ ja „Hooliv klass“ – hindamise läbinud ennetustegevused

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi juures töötab alates 2022. aastast ennetuse teadusnõukogu, kes hindab ennetustegevuste tõendatuse taset, nõustab tegevuse omanikke ja aitab teha ennetusvaldkonnas otsuseid, ... 01 Märts 2024
 2. Ajakiri Sotsiaaltöö arutleb oluliste erialaste põhimõtete üle

  Search category: Uudised

  ... CARe metoodikast ja selle metoodilistest sammudest. Airiin Demir (Verge Eesti koolituskeskus) kirjeldab töövõtteid, mis võimaldavad toime tulla agressiivse käitumisega. Rahvatervishoiu ekspert Riina ... 28 Veebruar 2024
 3. Tallinna ja Tartu reovesi näitab kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvu

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel Tallinnas ja Tartus ellu viidud reoveeuuring uimastite jääkide suhtes viitab järjest suuremale narkootikumide tarvitamisele uuritud linnades. 2023. ... 28 Veebruar 2024
 4. Kohalike omavalitsuste tervisedendajate kontaktid

  Search category: Paikkonnas

  Maakondlikud ja suuremate linnade tervisedenduse koordinaatorid: Harjumaa, sh Tallinn Läänemaa Saaremaa Hiiumaa Lääne-Virumaa Tartumaa, sh Tartu Ida-Virumaa Põlvamaa Valgamaa ... 27 Veebruar 2024
 5. Maakondade tervisedendajate kontaktid

  Search category: Paikkonnas

  Harjumaa  Kerli Vilk, Harjumaa Omavalitsuste Liit kerli.vilk@hol.ee Ida-Virumaa Sergei Andrejev, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit sergei.andrejev@ivol.ee Jõgevamaa Maie Puusepp, Jõgevamaa Arendus- ... 27 Veebruar 2024
 6. Maakonna haridusasutuste tervisedendajate kontaktid

  Search category: Paikkonnas

  Harjumaa Mari-Liis Valter mari-liis.valter@hol.ee Hiiumaa Ida-Virumaa Järvamaa Eneli Kerro eneli@jarva.ee Jõgevamaa Eva-Kristi Hein eva-kristi@jaek.ee Läänemaa Eveli Hansi eveli.hansi@laanemaa.ee ... 27 Veebruar 2024
 7. Tervisedendaja rollikaardid

  Search category: Paikkonnas

  2023.aasta kevadel koostasime koostöös erinevate partneritega tervisedendajate rollikaardid kolmele ametikohale: omavalitsuse tervisedendaja; maakonna tervisedendaja, maakonna haridusasutuste tervisedendaja. ... 27 Veebruar 2024
 8. Dementsuse koolitusprogramm pakub hoolekandeasutustele olulist tuge

  Search category: Uudised

  ... aastast korraldab Tervise Arengu Instituut Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” meetme raames hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalist arenguprogrammi, ... 26 Veebruar 2024
 9. Rahvas valis läinud aasta mõjukaimaks ennetusteoks TAI turvalisema ööelu projekti

  Search category: Uudised

  ... valiti neist välja üheksa eriilmelist saavutust ja pandi need jälle rahvahääletusele. Kõige rohkem läks inimestele südamesse Tervise Arengu Instituudi „Turvalisema ööelu“ projekt, mis kog ... 23 Veebruar 2024
 10. Kui turvaline on küsida klientidelt tagasisidet? Katsetusi ja mõtteid traumat arvestava ohvriabi arendamisest

  Search category: Blogi

  ... ja tema vaimset tervist? Vastuseid selle kohta saaksime tagasisidest teenuste kohta. Tuleb aga välja, et sellist jooksvat sisulist tagasisidet pahatihti ei korjatagi. Üks suurimaid takistusi on abi pakkuvate ... 15 Veebruar 2024
 11. Veebruari Sotsiaaltöö uudiskirjas on palju uudiseid

  Search category: Uudised

  ... tervise teenuste osutamist kohalikes omavalitsustes, sotsiaalteenuste arendamist jpm. Loe lähemalt uudiskirjast. 14. märtsil toimub Astangul HEVI ehk haridusliku toevajadusega õppijate infomess. Avati ... 15 Veebruar 2024
 12. Tervisevaldkonna värskeid uudiseid saab lugeda TAI terviseinfo uudiskirjast

  Search category: Uudised

  ... Kas suhkruvabad magusainetega tooted on hea valik? Mida saab teha juba lasteaias, et laste liikumisharjumusi toetada? Kuidas mõjutas COVID-19 põdemine rasedustulemust? Kes olid esimesed „Tervist edendav ... 14 Veebruar 2024
 13. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  Uuendatud liikumissoovitustes toob maailma terviseorganisatsioon (WHO) välja, et noortel peaks kogu nädala jooksul igas päevas olema keskmiselt 60 minutit või rohkem vähemalt mõõduka intensiivsusega ... 13 Veebruar 2024
 14. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  ... Tervise Arengu Instituudi (TAI) vaimse tervise uuringust selgus, et Eesti 15–17-aastaste noorte vaimne tervis on teiste vanuserühmadega võrreldes haavatavam.2 Selles vanuses on nii noormeeste kui neidude ... 13 Veebruar 2024
 15. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... ning toimuks lapse arengut ja tervist toetavas keskkonnas. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub lasteaedu liikumisvaldkonda hindama ja arendama – selle toetamiseks on valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga. ... 13 Veebruar 2024
 16. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad näevad laste käitumises positiivseid muutusi

  Search category: Uudised

  VEPA metoodika on tulemuslik ennetustegevus, mida on Eesti koolides kasutatud alates 2014/2015 õppeaastast. Tervise Arengu Instituut (TAI) hindab regulaarselt VEPA kasutamisel saavutatud tulemusi ja ... 13 Veebruar 2024
 17. Narkootikume süstivate elanike keskmine vanus Tallinnas kasvab ja vajadus teenuste järele on endiselt suur

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas 2022. aastal Tallinnas narkootikume süstivate inimeste seas elluviidud uuringu tulemused. Uuringus osales 101 inimest, kellest enamik oli süstinud kauem kui 11 ... 13 Veebruar 2024
 18. Süstlajääkide uuring näitab väga ohtlike nitaseenide tarvitamise kasvu

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) 2023. aasta süstlajääkide uuringust selgub, et amfetamiin on endiselt enim süstitav narkootikum Eestis, kuid hüppeliselt ... 13 Veebruar 2024
 19. 2024. aastal kutsutakse Eestis vähi sõeluuringutele ligi 200 000 naist ja meest

  Search category: Uudised

  ... juba terviseportaalis ootamas. Pea 52 000 inimest on saanud osalemiskutse mitmele nimetatud uuringule. Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, ... 29 Jaanuar 2024
 20. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  24. jaanuaril toimus Järvamaal Hindreku talus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja kohalike omavalitsuste visiooniseminar „Kujundades homseid väljakutseid“. Seminaril tehti vahekokkuvõtteid omavalitsustega ... 29 Jaanuar 2024