Search_title

Search Keyword uimastid Totalresultsfound

Search_result

 1. Nõuanne: mis viib noored uimastite juurde ja kuidas seda vältida?

  Search category: Blogi

  ... jaoks on kõik uimastid keelatud: vanemate selgelt tauniv hoiak uimastite tarvitamisse aitab edasi lükata noore uimastitarvitamist. Selgete reeglite, kohustuste ja tagajärgede üheskoos paika panek, järjepidev ... 12 September 2013
 2. Vaimne tervis

  Search category: Koolis

  ... ennetamine koolis, uimastid koolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised võimaldavad õpetajal ennast kindlamini tunda antud valdkonna teemasid käsitledes. Raamatu teine pool sisaldab aktiivtöid ... 02 November 2012
 3. Uimastiennetuse valitsuskomisjon arutas noortele suunatud tegevusi

  Search category: Uudised

  ... rakendamisel suudame vähendada esmakordselt uimastitega kokkupuutuvate noorte hulka. Vaid ennetusega saame murda kohati levivat ohtlikku müüti, et uimastid on midagi ägedat ja glamuurset," lisas Vaher. ... 29 August 2012
 4. Uimastid ja seadused

  Search category: Narkootikumid

  Euroopa Nõukogu rahapesu ja kriminaaltulu avastamise arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus ÜRO 1961. aasta Narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga ning 1971. aasta ... 16 Aprill 2011
 5. Kahjude vähendamine

  Search category: HIV ja AIDS

  Kahjude vähendamise (ingl k harm reduction) peamine mõte on muuta riskikäitumine ohutumaks. Olemuselt on kahjude vähendamine ka näiteks kiivri kandmine rattasõidul, turvavöö kasutamine ja turvapadja olemasolu ... 14 Aprill 2011
 6. Tegevused ja tulemused 2012

  Search category: Lasteaias

  ... lapse- ja noorukieas ning kooliõe võimalused õpilaste rehabilitatsioonis. Erikoolide personali tervisealased koolitused Kaagvere ja Tapa erikooli personalile teemadel: uimastid ja sõltuvus, vägivalla ... 04 Aprill 2011
 7. Kuhu suunata abivajaja?

  Search category: Narkootikumid

  Narkootikumide, nendega seotud riskide ja tarvitajatele ning nende lähedastele suunatud abivõimaluste kohta leiab täpsemat infot narko.ee veebilehelt. Kui täpse abivajaduse üle on raske otsustada, siis ... 01 Aprill 2011
 8. Uimastitarvitamise ennetamine

  Search category: Narkootikumid

  Uimastite tarvitamisest põhjustatud kahjud nõuavad ühiskonnalt suuri materiaalseid ja mittemateriaalseid ressursse. Seega on tõhus ennetus väga oluline ja kordades odavam kui hilisem tagajärgedega tegelemine. ... 31 Märts 2011
 9. Narkootikumid

  Search category: Narkootikumid

  Uimastid on ained, mis mõjutavad enesetunnet, käitumist ja ümbritseva maailma tajumist. Uimasteid liigitatakse nende toime, tarvitamise põhjuse ja legaalse staatuse järgi. Alkohol ja nikotiini sisaldavad ... 31 Märts 2011