Tervise edendamine / Koolis

Vaimne tervis

  • 17. November 2023

"Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis" (2011)

Juhend on suunatud laste ja noortega töötavatele inimestele. Olles tutvunud materjaliga, on võimalik märgata laste ja noorte käitumise muutusi ning siduda need toimunuga laste elus. Käsitletud on nelja valdkonda: suhtlemine lapse, noore ja vanemaga, käitumisprobleemid, vägivald ja lein. Trükis on koolitusmaterjal.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ja siit (vene keeles).

"Õpilase vaimse tervise hindamine. Juhendmaterjal kooliõdedele" (2011)

Juhend on suunatud haridusasutuste tervishoiutöötajatele, eesmärgiga olla abiks tööülesannete täitmisel vaimse tervise hindamise valdkonnas. Koolitusmaterjal annab teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest, kirjeldab võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades ning selgitab koostööpõhimõtteid teiste koolitöötajatega, lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ja siit (vene keeles).

"Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele" (2011)

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

"Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Õpetajaraamat I kooliastmele (1.–5. klassile lihtsustatud õppekava järgi)" (2007)

Juhendmaterjal on eelkõige mõeldud abivahendiks õpetajatele, kes õpetavad lihtsustatud õppekava järgi 1.–5. klassis, käsitlemaks uimastitega seotud teemasid.

Õpetajaraamatu esimene pool sisaldab teoreetilist materjali õpetajale ning see on jaotatud viieks peatükiks: uimastite tarvitamine Eesti noorte seas, uimastitarbimise põhjused, uimastikasutuse ennetamine koolis, uimastid koolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised võimaldavad õpetajal ennast kindlamini tunda antud valdkonna teemasid käsitledes. Raamatu teine pool sisaldab aktiivtöid (nn tunnikonspekte), mis on valmis kasutamiseks tundides.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.