Tervise edendamine / Koolis

Juhend tervist edendavaks kooliks saamisel (2021)

Euroopa tervist edendavate koolide võrgustik (SHE) uuendas käsiraamatut „Juhend tervist edendavaks kooliks saamisel“. Käsiraamat tutvustab tervist edendava haridusasutuse põhimõtteid ning sellest leiate lihtsaid ja kasutusvalmis võtteid tervist edendavaks kooliks saamiseks ja sellena tegutsemiseks. Käsiraamat sobib kasutamiseks nii lasteaiale, alg- ja põhikoolile kui ka gümnaasiumile ja kutsekoolile. Samuti riigi ja paikkonna tasandil tervise ja heaolu edendamise valdkonnaga tegelevatele spetsialistidele.

 

Tervist edendava kooli arendamine (2011)

Materjal on mõeldud juhendina kooli tervisedenduse parema planeerimise tõhustamiseks. Juhend annab ülevaate kaasaegsest lähenemisest tervisele ja tervisedenduse metoodikale. Juhendmaterjali väljaandjaks on WHO ja see on tõlgitud eesti keelde. Trükis on koolitusmaterjal.