TEIP /

TEIP

  • 31. August 2017

Alates 2017/2018 õppeaastast konkurssi ei toimu.

 

TEIP ehk tervist edendava idee projekt on Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt alates 2004. aastast korraldatav projektikonkurss 12–19aastastele noortele, et innustada noori mõtlema tervislikele eluviisidele ja tervist rohkem väärtustama.

Konkursil kutsutakse noori kirjutama projekti tervist edendava idee elluviimiseks. Projekt peab aitama oma koolikaaslaste, vanemate või õpetajate käitumist tervislikumaks või oma kooli või kodukohta meeldivamaks paigaks muuta.

Tervise Arengu Instituut valib välja kuus parimat projekti, mis saavad rahastuse ja mis viiakse noorte poolt ellu. Kõikidele võitjate vahel läheb jagamisele palju elamusterohkeid seiklusi.

Konkursil osalemine arendab erinevaid oskusi ja toetab tervislikke eluviise mitmel viisil:

  • konkurss annab võimaluse saada oma esimesed kogemused projektijuhtimisest ja ideede reaalsest elluviimisest;
  • projekti elluviimine aitab väärtustada noorte seas tervisest hoolimist ja ärgitada neid mõtlema tervist edendavate tegevuste peale;
  • konkurss aitab tekitada positiivset avalikku tähelepanu, koguda häid praktikaid ja mõtteid, mis suunaksid noori tervislikuma eluviisini;
  • konkurss suunab noori loovalt mõtlema, kuidas oma tegevuse kaudu kogukonnas luua tervist toetavat keskkonda.

Projekti saab kergesti siduda erinevate tervist edendavate tegevuste ja teavitusüritustega kas koolis, kogukonnas või noortekeskuses. 

 

 

Lisainfo:

Lembi Posti
TAI kommunikatsiooniosakonna spetsialist
tel 659 3977
lembi.posti@tai.ee