Euroopa tervist edendavate koolide (SHE) võrgustik töötas välja tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustava veebipõhise juhendi.

Kooli juhtkonnale ja õpetajatele mõeldud juhendist saab tuge nii tervist edendavaks kooliks pürgimisel kui ka toimiva tervist edendava kooli arendamisel.

Tervise edendamine koolis toetab paremate õpitulemuste saavutamist ning õpilaste tervist ja heaolu. Samuti aitab tervise edendamine saavutada töötajate kõrgemat töörahulolu, arendada koostööd ja luua koolile paremat kuvandit.

Juhendi leiab siit

SHE-võrgustik on Euroopa 43 riigi haridusasutuste võrgustik. Sinna kuulub ka Eesti tervist edendavate lasteaedade (TEL) ja koolide (TEK) võrgustik, mida Eestis koordineerib Tervise Arengu Instituut.