Uudised / Siseministeerium ühtlustab ennetusalaseid kampaaniaid erasektoriga

Siseministeerium ühtlustab ennetusalaseid kampaaniaid ja kaasab senisest tihedamale koostööle ka ettevõtted, et vähendada alkoholi liigtarbimisega seotud õnnetuste ja neis hukkunute arvu.

Siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveamet ja päästeameti esindajad andsid kolmapäeval toimunud ümarlaual alkoholi tootmise, müümise ja maaletoomisega tegelevatele ettevõtjatele ülevaate sel aastal toimuvatest ennetuskampaaniatest ning tutvustasid aja- ja tegevuskava, kuidas erasektor saab kampaaniates kaasa lüüa. Suvel keskendutakse eelkõige vee- ja liiklusohutuse, sügisperioodil tuleohutuse ja talvel liiklusohutusalasele ennetustööle, samuti on tähelepanu all alaealiste alkoholi kättesaadavuse tõkestamine.

Siseminister Ken-Marti Vaher avaldas heameelt, et avaliku ja erasektori ennetusalane koostöö võtab üha selgemat kuju. „Ettevõtjad saavad riiklikku teavitustegevust ja ennetustööd toetada, muutes ohutusalased sõnumid ka oma toodetel ja reklaamides nähtavaks. Üheskoos on võimalik ennetustööd teha palju mõjusamalt, et suurendada inimeste teadlikkust, vähendada riskikäitumist ning õnnetustes hukkunute ja vigastatute arvu," lausus ta.

Siseministeeriumis kolmandat korda toimunud ümarlaual osalesid alkoholi tootmise, müümise ja maaletoomisega tegelevate ettevõtete ja erialaliitude, samuti politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, maanteeameti ning tervise arengu instituudi esindajad. Juba mullu juunis Vaheri poolt kokku kutsutud esimesel ümarlaual lepiti kokku, et kohtumised hakkavad siseministeeriumis toimuma regulaarselt, et ennetusalaseid tegevusi paremini koordineerida.