Uudised / Erakorralise meditsiini osakonda pöördumiste arv kasvab jätkuvalt

Haiglate erakorralise meditsiini osakonda või vastuvõttu pöördumiste arv on alates 2006. aastast, mil alustati erakorralise meditsiini patsientide koondstatistika kogumist, pidevalt kasvanud. 2011. aastal pöörduti erakorralise meditsiiniabi saamiseks haiglasse kokku 463 525 korral, mis on 2010. aastaga võrreldes 1,5% võrra enam. See on üks väiksemaid kasve viimase viie aasta jooksul. Suurim patsientide arvu muutus toimus aastate 2009 ja 2010 vahel, kui pöördumised kasvasid 6,2%. Viie aasta jooksul, aastatel 2006-2011 on erakorralise meditsiiniabi vajajate arv kasvanud 17,2% võrra.

Keskmiselt vajas 2011. aastal iga kolmas Eesti elanik erakorralist meditsiiniabi. Erakorralistest patsientidest veidi üle kahe kolmandiku (68%) tuli ise erakorralisse vastuvõttu, 19% patsientidest transportis kiirabi ja 11% suunati teisest raviasutusest. Laste osakaal patsientidest moodustas 21%.

Kuigi valdav enamus erakorralist meditsiiniabi saanutest saavad mõne tunni jooksul koju, siis ligi veerand patsientidest pidid 2011. aastal ravi jätkama haiglas.

Erakorraliste patsientide vastuvõtuks on kohandatud kokku 21 haiglat. Igas maakonnas on vähemalt üks haigla, kus on nõuetekohane erakorralise meditsiini osakond või toimub erakorraliste patsientide vastuvõtt.

Andmetega haiglaliikide lõikes saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Lisainfo:

  • Ingrid Valdmaa, Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna analüütik, 659 3813, ingrid.valdmaa@tai.ee
  • Helen Noormets, Tervise Arengu Instituudi kommunikatsiooniosakonna juhataja, 659 3987, helen.noormets@tai.ee