Uudised / Tervishoiutöötajate arv on viimastel aastatel vähenenud

Statistikaameti aastaraamatu andmetel on viimastel aastatel vähenenud tervishoiutöötajate arv. Vähem on ka ka ambulatoorseid ja hambaarsti vastuvõtte. Samuti tehti varem rohkem koduvisiite ning haiglates oli enam voodikohti.

Tervishoiutöötajad

Tervishoiutöötajate arv on vähenenud alates 2009. aastast. 2010. aasta lõpus oli Eestis 4376 arsti – 84 võrra vähem kui 2008. aastal. Hambaarste oli 29 ja õendustöötajaid 289 võrra vähem, perearste aga 33 võrra rohkem kui 2008. aastal.

Arstide arvu poolest 10 000 elaniku kohta oli Eesti 2009. aastal (33,1 arsti) üsna lähedal Euroopa Liidu keskmisele (33,0). 2009. aastal oli 10 000 elaniku kohta kõige rohkem arste Kreekas (61,2). Meie naaberriikides Lätis ja Soomes oli see näitaja väiksem kui Eestis – vastavalt 29,9 ja 27,2.

Ambulatoorsed vastuvõtud, koduvisiidid ja haiglaravi

Vähenenud on ka ambulatoorsete ja hambaarsti vastuvõttude arv. Alates 2008. aastast on arsti vastuvõttude arv vähenenud 9%, perearsti vastuvõttude arv 10% ja hambaarsti vastuvõttude arv 13%.

Järjekindlalt on vähemaks jäänud arsti koduvisiite. 2010. aastal tegid arstid ja perearstid kaks korda vähem koduvisiite kui 2005. aastal. Aastas tehti üks koduvisiit kümne inimese kohta.

Ka ravivoodite arv on vähenemas. 2010. aasta lõpus oli haiglates kokku 7145 voodikohta – 515 võrra vähem kui 2008. aastal. Hospitaliseeritud haigete arv oli 2010. aastal 5% väiksem kui 2008. aastal.

Haiglate arv mullu ei muutunud. 2010. aasta lõpus oli Eestis 59 stmeieatsionaarset arstiabi osutavat haiglat, millest 21 olid erahaiglad.

Haigete arv ravivoodi kohta (voodikäive) ja ravivoodi kasutamise päevade arv (voodikoormus) 2010. aastal suurenesid. Üks statsionaarne haiglavoodi oli kasutusel keskmiselt 258 päeva ja selles raviti 34 haiget. Haiglaravi kestis 2010. aastal keskmiselt 7,7 päeva ja see näitaja ei ole 2004. aastast alates oluliselt muutunud.

Taastusravikeskustes käijate arv suurenes 2011. aastal varasema aastaga võrreldes 9%. Eesti elanikke käis neis 11% ja välismaalasi 7% rohkem kui aasta varem. Üle poole (54%) taastusravikeskustes käijatest on välismaalased.

Viimastel aastatel on järjekindlalt suurenenud veredoonorite arv. 2010. aastal oli 35 719 doonorit, kes käisid verd andmas kokku 56 986 korral.

Allikas: Statistikaameti aastaraamat