Uudised / „Sotsiaaltöö“ värske numbri põhiteemaks on aktiivsena vananemine

„Me vajame edaspidi järjest rohkem eakate inimeste kogemust, energiat ja töökäsi. Kas oskame julgustada neid elama täiel rinnal ja süstida neisse eneseusku, tegemaks elus pöördeid... hoida oma tervist ja töövõimet?" küsib aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 hea tahte saadik Katrin Karisma-Krumm.

Ajakirja Sotsiaaltöö uue numbri (4/2012) läbivaks teemaks ongi aktiivsena vananemine, selle valdkonna uuemad poliitikad, teooriad, uurimused ja head praktikad.

Olulisemad artiklid:

  • Sotsiaalministeerium valmistab ette aktiivsena vananemise strateegiat 2013–2020, mis on suunatud üle 50-aastaste inimeste ühiskonda kaasatuse suurendamisele ja elukvaliteedi parandamisele. Ministeeriumi peaspetsialist Reeli Sirotkina tutvustab valmiva dokumendi keskseid teemasid ja probleemiasetusi.
  • Demograafid Luule Sakkeus ja Liili Abuladze tutvustavad üle-euroopalist vananemise uuringut SHARE. Euroopa rahvastik vananeb ja riikide edukus sõltub sellest, kui hästi nad tulevad toime sellega seotud väljakutsetega.
  • Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent Ülo Kristjuhan purustab vanemaealistega seotud müüte: inimelu on võimalik pikendada 10–20 aastat!
  • Vanematel töötajatel on noorematega võrreldes omad eelised. Hetkel aga ei leia inimesed vanuses 50+ kergesti tööd, ei saa ümberõpet ja lepivad väikse palgaga, kommenteerib sotsioloog Iris Pettai.
  • Vanemaealiste hulgas on populaarne enesetäiendamine: loengud, õpikojad, reisid. Neist kirjutab Väärikate Ülikooli liikumise eestvedaja Mari Suurväli.
  • Professor Taimi Tulva artiklist saab lugeda uuemaid teoreetilisi käsitlusi põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta elukulu kontekstis.
  • Sotsiaaltöötaja Külli Suga uuris oma magistritöös, kas aktiivsed vanemad inimesed oleksid nõus pakkuma tuge last üksi kasvatavate vanemate peredele.
  • Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu vabatahtlikud tugiisikud on juba ligi aasta pakkunud tuge eakaaslastele toimetulekul suremisega.
  • Maarika Tisler selgitab, toetudes InterRAI tarkvara kasutamise analüüsile, kuidas ühtne hindamismetoodika ja parem andmevahetus aitab tõsta pikaajaliste terviseprobleemidega ja hooldusvajadusega inimestele osutatavate teenuste kvaliteeti.

Lisaks saab ajakirjast lugeda artiklit omastehooldajate hoolduskoormusest ja toimetulekust – kokkuvõtet Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi mahukast uuringust, Tšehhi kogemustest vananemisega kaasnevate mõjutuste ohjamisel, Tartu ja Haljala aktiivsete eakate tegemistest ning paljut muud.

„Sotsiaaltöö" tähistab 2. novembril oma 15. sünnipäeva arutelukohvikuga, kus jutuks tulevad hetkel aktuaalsed sotsiaalvaldkonna küsimused. Lähem teave peagi Tervise Arengu Instituudi kodulehelt www.tai.ee.

„Sotsiaaltöö" on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

 

Lisainfo:
Regina Lind
Ajakirja "Sotsiaaltöö" vastutav toimetaja
Tel 659 3931
ajakiri@tai.ee