Uudised / Septembrist hakatakse üle Eesti välja koolitama tervisetoetajaid

Septembrist lükatakse käima esmakordne kogukonnatasandi tervisedendusprojekt Uus tervis. Projekti eesmärgiks on koolitada välja kogukondlikud tervisetoetajad, kes oma kogukonnas hakkaksid eest vedama erinevaid tervisesündmusi ja -kogunemisi.

"Tervisedendus on Eestis seni olnud riiklike institutsioonide kätes. Ometigi on piisavalt neid särasilmseid kodanikke, kes on ise huvitatud oma tervise eest vastutuse võtmisest, veelgi enam - kes sooviksid selles vallas ka midagi oma kogukonnas ära teha," sõnastab ettevõtmise eesmärke lahti üks selle ellukutsujaist, Kaia-Kaire Hunt. "Tänu Kodukandi võrgustikule on meil olnud hea võimalus infot levitada üle Eestimaa erinevatesse piirkondadesse. Huvi on olnud nii suur, et kahjuks kõiki huvilisi seekord kaasata ei õnnestugi. Teisalt on see jällegi hea märk, et taolisi tegevusi on vaja teha ka tulevikus," lisas Hunt.

Korraldajate sõnul on koolituste põhiline rõhuasetus praktilisusel, üheks aluseks on võetud coachingu metoodika, mis võimaldab lihtsate küsimuste ja peegelduste kaudu leida uued suunad ja lahendused käesoleval eluhetkel vähem rahuldavate tervist puudutavate valdkondade juures ning liikuda iseendale sobivate meetodite ja sammudega tervislikuma elustiili poole.

Projekti teine eestvedaja, Agnes Laine, toob välja, et hoolimata informatsiooni ja valikute küllusest on inimesed täna reaalsete valikute tegemisel pigem nõutud: "Projekt on välja kasvanud reaalsest vajadusest - sageli on infot elustiili ja tervisekäitumise kohta nii palju, et raske on orienteeruda. Ning vahel on vaja konkreetseid ja praktilisi näpunäiteid, kuidas ja mida just mina ise oma tervise heaks saan ära teha, kui võimalused ja ressursid on piiratud."

Projekti tegevusi toetab ka Tervise Arengu Instituut. "On tore, et tervisedendus hakkab hoogu sisse saama ka rohujuuretasandil. Riiklikud programmid on olnud edukad, kuid oleme väga rõõmsad, et ka kodanikualgatused on tervist aina enam väärtustama hakanud. Ühiste jõupingutustega on eesmärke kergem saavutada", sõnas TAI esindaja Laura Aaben, kelle sõnul pole kindlasti tegemist konkureeriva tegevusega, vaid näeb siin suurepärast võimalust koostööks.

Projekti raames valmib ka uuring, mis uurib projektis osalejate hoiakuid ning nende muutusi ning inimeste valmidust oma tervise osas ise vastutust võtta.

"Kogukondade tasandil on terviseprojektide vastu huvi tuntud juba ammu. On tore, et nüüd on võimalus mitmetel eestvedajatel läbida koolitus, mis annab just praktilisi näpunäiteid oma kogukonna võimestamiseks ja tervisedendustegevuse parandamiseks.", on projekti partner, Liikumine Kodukant tegevjuht Kaie Toobal rõõmus, et taolisi kodanikualgatusi juurde tuleb.

Projekt viiakse ellu koostöös külaliikumisega Kodukant perioodil 01.05.2012-30.04.2013 tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.

Täpsem info info projekti kohta: www.uustervis.ee.

 

Lisainfo:
Kaia-Kaire Hunt
Projekti eestvedaja
Mob 5660 0295
kaiakaire.hunt@gmail.com