Uudised / Eesti ja Norra tihendavad koostööd laste arengus

Eesti ja Norra tihendavad koostööd laste arengus

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 03. Oktoober 2012

Laste arengut toetavate programmide raames muutub koostöö Eesti ja Norra ekspertide vahel üha tihedamaks. 3.–4.oktoobrini toimuval konverentsil jagavad Norra eksperdid oma kogemusi tõenduspõhiste meetodite kasutamisel töös riskilaste ja -noortega.

Lähikuudel saavad heakiidu EMP ja Norra toetuste raames kolm progammi, mis keskenduvad laste arengu toetamisele Eestis – Riskilaste ja -noorte programm, Rahvatervise programm (laste vaimne tervis) ning Koduse ja soopõhise vägivalla programm – kogusummas üle 17 miljoni euro. Tutvustamaks põhjalikumalt nende programmide raames Norra tõenduspõhiste praktikate kogemusi, korraldab Eesti Sotsiaalministeerium 3.–4.oktoobrini Eesti Rahvusraamatukogus konverentsi.

Oma kogemusi jagavad Tromsø Ülikooli Laste ja noorukite vaimse tervise keskus, Norra Konfliktivahendamise keskus, Norra Laste, noorukite ja perede amet, Norra Riiklik vägivalla ja traumaatilise stressi teaduskeskus ja paljud teised. Konverentsi programmi leiate siit.

Konverentsi avavad Eesti sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad. "EMP ja Norra toetused peegeldavad Norra tihedat sidet Euroopa Liiduga. Samas pakuvad toetused suurepäraseid võimalusi kahepoolsete suhete arendamiseks Eesti ja Norra vahel. Meil on väga hea meel, et Eesti otsustas panna suurt rõhku programmidele, mis tugevdavad laste arengut toetavaid struktuure. Lapsed on ka Norra valitsuse poliitikate keskmes. Ja laste endi arvamus loeb palju!" märkis Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad.

EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) ja Norra toetused on finantsmehhanismid, mille raames Norra, Island ja Liechtenstein toetavad 15 Euroopa Liidu liikmesriiki eesmärgiga aidata kaasa sotsiaalsete ja majanduslike ebavõrdsuste vähendamisele. Toetuste eesmärgiks on ühtlasi kahepoolsete suhete tihendamine kasusaajariikidega. Eestis rahastatakse EMP ja Norra toetuste raames ühtteist programmi ja fondi kogusummas 45 mln eurot. Lisaks ülalnimetatud kolmele sotsiaalvaldkonna programmidele kuulub toetuste paketti veel Keskkonnasõbraliku tööstusuuenduse programm (6 mln), Integreeritud mere- ja siseveekogude korralduse programm (6,9 mln), Kultuuripärandi programm (4,5 mln), Soolise võrdõiguslikkuse programm (2 mln), ning neli fondi – Vabaühenduste Fond (2,3 mln), Teaduskoostöö Fond (3 mln), Stipendiumifond (1,6 mln) ja Inimväärse töö fond (0,256 mln).

Konverentsi on võimalik jälgida ka veebiülekandena aadressil: mms://video.eenet.ee/live.

 

Lisainfo:
Konverents
Anniki Tikerpuu
Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond
mob 5698 2289
anniki.tikerpuu@sm.ee

EMP ja Norra toetused
Piret Marvet
Kuninglik Norra Saatkond
tel 627 1000
piret.marvet@mfa.no