Uudised / Koolides algas lastevanemaid kaasav alkoholiennetuse programm

Koolides algas lastevanemaid kaasav alkoholiennetuse programm

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18. Oktoober 2012

Tervise Arengu Instituut alustas sellest õppeaastast Eesti koolides alkoholiennetuse programmi „Efekt" läbiviimist, mille põhieesmärk on vähendada noorte alkoholi tarvitamist ning edasi lükata esmakordselt alkoholi tarvitamise vanust, tugevdades lastevanemate oskusi lapsega alkoholist rääkida ja reegleid seades. Tegemist on esimese korraga, mil sellist lähenemist noorte alkoholi tarvitamise vähendamiseks Eestis kasutatakse.

Programmi eestvedaja, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialisti Mariliis Taela sõnul on „Efekt" Rootsis, Örebro ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ennetusprogramm, mida on tulemuslikult läbi viidud lisaks Rootsile veel Soomes, Norras, Valgevenes, Hollandis, Ühendkuningriikides, Ameerika Ühendriikides ja Venemaal. „Selle raames korraldatakse kolme aasta jooksul lastevanemate koosolekutel kokku kuus 30-minutilist koosolekut, mille jooksul räägivad spetsiaalse väljaõppe saanud koolitajad vanematele noorte alkoholi tarvitamisest, selle ennetamisest ning vanemate hoiakutest ja suhtumisest noorte alkoholi tarvitamisse," selgitas Tael. Koosolekutele lisanduvad edasine suhtlus meili teel ja uudiskirjade saatmine.

Eestis osaleb 2012/2013. õppeaastal programmis kokku 33 kooli ligi 1200 õpilasega. Algselt viiakse programm läbi Tervist Edendavate Koolide võrgustikus ja heade tulemuste korral laieneb see järgnevatel õppeaastatel üle-eestiliseks.

Alkoholi tarvitamine on seotud paljude erinevate teguritega, näiteks kättesaadavus, reklaam, hind. „Noorte puhul on lisaks eelnevatele oluline roll vanematel, sõpradel ja koolil. Teaduskirjanduses on viimastel aastatel üha enam rõhutatud lapsevanema rolli tähtsust noorte alkoholi tarvitamise ennetamisel," lausus Mariliis Tael.

„Lastevanemad tunnevad mõnikord, et nad näivad silmakirjalikud oma teismelisele lapsele alkoholi keelates, kui nad ise tegelikult tarvitavad alkoholi. Vanemad ei oska lapsele alkoholi kahjulikkust seletada või ei olda ka ise teadlikud alkoholi mõjude ulatusest," lisas Tael. „Programm annab nii teadmisi kui tugevdab oskusi. Olulised on ka lastevanemate omavahelised kokkulepped ühise reeglistiku seadmiseks."

Esmakordselt viidi „Efekt" programm läbi Rootsi 7.–9. klassi õpilaste ja nende vanemate seas aastatel 1999–2001. Programmi ajal ja järel tehtud hindamised näitasid, et koolitust saanud lastevanemate suhtumine noorte alkoholi tarvitamisesse oli rangem võrreldes nendega, kes programmis ei osalenud. Lisaks leiti, et koolituses osalenud vanemate lastel olid kogu programmi vältel madalamad purju joomise näitajad. Programmil oli positiivne mõju ka laste antisotsiaalsele käitumisele.

Programmi esmakordne tutvustus avalikkusele toimub täna Pärnumaa tervisearengukonverentsil "Sõltuvuse vangis".

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee