Uudised / Ministeerium toetab erivajadustega inimeste sporti 35 000 euroga

Sotsiaalministeerium eraldab eriolümpia liikumisele 34 512 eurot, et toetada erivajadustega laste, noorte ja täiskasvanute võimalusi tegeleda nendele jõukohase spordiga.

EO Eesti Ühenduse projekti "Eesti Eriolümpia – rahvuslik ja rahvusvaheline spordiliikumine" eesmärk on propageerida kehalist aktiivsust ja terveid eluviise ning suurendada erivajadustega inimeste rahvuslikku ja sotsiaalset integratsiooni ühiskonnas. Ühtlasi soovitakse arendada koostööd ja ühistegevust rahvusvahelise spordi- ning olümpialiikumisega.

Aasta jooksul korraldab ühendus mitmeid spordiüritusi, näiteks ujumisvõistlused, jalgpalli- ja korvpalliturniir jne. Lisaks saavad koolitust ka erivajadustega sportlaste treenerid.

EO Eesti Ühendus saadab ka kuus sportlast nelja saatjaga eriolümpia suvemängudele, mis toimuvad käesoleval aastal Ateenas. Suvemängudel osaleb 7500 erivajadusega sportlast 185 riigist, 2500 treenerit, 3000 kohtunikku ja 25 000 vabatahtlikku.

Projektis "Eesti Eriolümpia – rahvuslik ja rahvusvaheline spordiliikumine" osaleb kokku umbes 1700 sportlast 26 koolist ja 12 hoolekandeasutusest üle Eesti.

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee
6269 321
53 304 974

Read more http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/ministeerium-toetab-erivajadustega-inimeste-sporti-35-000-euroga.html