Uudised / Pevkur: Euroopa Liit toetab töötute õpet ka tulevikus

Täna kohtusid Brüsselis Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrid, et arutada ühenduse tulevikuväljavaateid aastani 2020. Ühtlasi rõhutasid ministrid EL majandusanalüüsi ja tööhõivearuande põhjal majanduskeskkonna ja tööturu seotust.

Muuhulgas leidsid ministrid, et EL ei saa jätkusuutlikkust silmas pidades läbi oluliste struktuursete ümberkorraldusteta. Samuti ei tohi majanduskasvu eesmärgiks seades tähelepanuta jätta töökohtade kvaliteedi tõstmist ning loodavad töökohad peavad olema tänapäevased, targad ja suurt lisandväärtust omavad.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul oli positiivne kuulda, et Euroopa Komisjon toetab sotsiaalset innovatsiooni, sealhulgas e-teenuste kasutamist, ning koostööd kõikide huvigruppide vahel. "Sain kinnituse, et komisjonil on selge soov läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetada ka tulevikus töötute ümberõpet ning muid tööturumeetmeid selleks, et töötus väheneks ja tööhõive taastuks võimalikult kiiresti. Samuti plaanib komisjon muuta vahendite kasutamise lihtsamaks ja tõhusamaks," märkis minister.

Oma sõnavõtus Euroopa kolleegidele rõhutas Pevkur olulisi väljakutseid, millega lähiaastatel tegeleda tuleb ja mis muuhulgas on mõjutatud rahvastiku vananemisest. "Äärmiselt oluline on noorte tööturule sisenemise lihtsustamine, aga ka vanemaealistele rahuldustpakkuva tööelu pikendamine. Eakate aastatepikkune kogemus on väärtus, mida tuleb targalt kasutada. Samas on nii noorte kui vanemaealiste tööturule kaasamisel väga tähtis õppimise väärtustamine, eriti just uute oskuste ja teadmiste pakkumine," ütles Pevkur.

Kohtumise ajal allkirjastasid Eesti ja Austria ministrid kahepoolse koostööleppe tööturu alaseks koostööks. Lepingu eesmärgiks on teadmiste ja kogemuste vahetamine parematest praktikatest ja kogemustest, mis on eelduseks tulemuslike lahenduste leidmisel. Pevkur ütles pärast lepingu allkirjastamist, et Austrial on aastatepikkune kogemus tööturuteenuste pakkumisel, sealhulgas erasektori ja mittetulundusühingute tulemuslikul kaasamisel töötusega tegelemisel. "Neist kogemustest on kindlasti paljutki õppida. Eesti omakorda on huvipakkuv oma kiirete reformide ja mittetraditsiooniliste lahenduste poolest, seega on koostööhuvi kahepoolne," lisas minister.

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee
6269 321
53 304 974

Read more http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/pevkur-euroopa-liit-toetab-tootute-opet-ka-tulevikus.html