Uudised / Ministeerium toetab inimkaubanduse ohvrite abistamist ligi 96 000 euroga

Sotsiaalministeerium eraldab minister Hanno Pevkuri käskkirjaga MTÜ-le Eluliin ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidule kokku 95 867 eurot, et anda tuge inimkaubanduse ohvritele ja abistada nende naasmist tavaellu.

MTÜ Eluliini projekti eesmärgiks on rehabilitatsioonikeskuse Atoll kaudu pakkuda inimkaubanduse ohvritele psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist ning rehabilitatsiooni ja järelrehabilitatsiooni. Projekti sihtrühma suurus on 200 prostitutsiooni kaasatut, kellega kontakteerutakse pidevalt. Samuti on rehabilitatsioonikeskuse eesmärk abistada prostitutsiooni kaasatud ja kaubitsetud naisi inimkaubanduse ohvrina tuvastamise eelsel ajal.

"Inimkaubanduse ohvriks langenuil tuleb aidata leida taas enesekindlus, et nad saaksid võimalikult sujuvalt naasta tavaellu," ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. "Nii ongi väga tähtis, et lisaks sotsiaalsele ja psühholoogilisele nõule pakub rehabilitatsioonikeskus ka õigusalast nõustamist," lisas Pevkur.

Ka Eesti Naiste Varjupaikade Liit kasutab toetust reintegratsioonivõimaluste ja erinevate teenuste loomiseks seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsetud naistele. Seda eelkõige Ida-Virumaal asuvas varjupaigas ja ka teistes varjupaikades üle Eesti. Lisaks on sihtgrupiks ka välisriikidest Eestisse tagasi pöörduvad või siia toodud kaubitsetud naised ning seksuaalse vägivalla ohvriks langenud naised.

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee
6269 321
53 304 974

Read more http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/ministeerium-toetab-inimkaubanduse-ohvrite-abistamist-ligi-96-000-euroga.html