Uudised / Noorte terviseprojektid keskenduvad liikumisvõimaluste suurendamisele

Noorte terviseteemaliste projektide konkurss TEIP ehk Tervist Edendava Idee Projekt tõi sel aastal Tervise Arengu Instituuti rekordilised 84 tööd, neist 52 põhikooli ja 32 gümnaasiumi vanuserühmast, mis peamiselt keskenduvad liikumisvõimaluste suurendamisele.

Instituudi projektijuht Reelika Viitamehe sõnul iseloomustas kõiki projekte sel aastal põhjalik läbimõeldus ja konkreetne siht oma tegevus kindlasti ellu viia. „Eriti tugevalt olid kokku pandud põhikooli vanuserühma projektid, kus tahe ise asju teha ja muuta oli eriti tuntav."

Paljude projektide läbivaks teemaks oli tervisenädala korraldamine, mis hõlmaks erinevaid liikumist ja tervislikku toitumist propageerivaid tegevusi. „Varasemast rohkem ongi hakatud tähelepanu pöörama spordile ja liikumisele üldse. Projektikirjutajad rõhutavad oma töödes, et noored tuleb arvuti tagant ära saada," märkis projektijuht. „Väga populaarseks on muutunud ka matkamine ja pallimängud."

Žürii hindas projekte kahes vanuserühmas: 11–15-aastased ja 16–19-aastased. Hindamisel lähtuti idee atraktiivsusest, huvitavast teostusviisist, jätkusuutlikkusest, sihtgrupi suurusest ja kogukonna kaasatusest ning mõjust tervisekäitumisharjumuste kujundamisele. Samuti jälgiti läbimõeldud tegevuskava olemasolu ning idee uudsust.

Noorema vanuserühma parimaks projektiks valis žürii Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja RVK avatud noortekeskuse liuvälja rajamise ühisprojekti „Tervislikud talverõõmud Raekülas". Teine oli Kuldre Kooli projekt „Läbi pallimängude leian tee uute sõpradeni", millega muretsetakse erinevate pallimängude turniiri läbiviimiseks vajalikke vahendeid. Kolmanda koha pälvinud Roosna-Alliku Põhikooli projekt „Rullid alla, tervis valla!" näeb ette erinevate rulluisualaste koolituste ja kursuste läbiviimist, et seeläbi tõsta vastrajatud kohaliku kergliiklustee kasutamist.

16–19-aastaste vanuserühma parim projekt olid Tartu Kunstigümnaasiumi „Hambatarkust!". Selle käigus õpetatakse kooli 1. ja 12. õpilastele ja nende vanematele hammaste eest hoolitsemist ja õiget toitumist. Teiseks tunnistas žürii Hugo Treffneri Gümnaasiumi projekti „INIMENE – INimene, IMetle ENd Edasi!". Tegu on tervisenädala korraldamisega, mis tutvustab inimkeha anatoomiat ja füsioloogiat huvitaval ja mängulisel moel, sidudes uute teadmiste kogumise grupitööde, sportmängude ning installatsioonidega. Neile järgnes Kuressaare Noorte Huvikeskuse projekt „Aitab istumisest!", mis õpetab noori tervislikult toitu valmistama ning tutvustab uusi ja lõbusaid liikumisviise.

Eraldi soovis žürii ära märkida Sillamäe Vanalinna Kooli 8.a klassi õpilase poolt kirjutatud projekti „Vikerkaareteraapia meie koolis", mille eesmärk on populariseerida tervislikku eluviisi õpilaste ja õpetajate seas läbi erinevate tegevuste, mis toetuvad värviteraapia põhimõtetele. „Tegemist oli väga huvitava ja sellel aastal ühe innovaatilisema projektiga vaimse tervise vallas. Žüriil ei tekkinud kahtlustki, et see projekt oma põhjaliku tegevusplaani kirjeldusega kindlasti ka ellu viiakse," lausus Reelika Viitamees.

Võitjad saavad igaüks kuni 640 eurot oma terviseprojekti elluviimiseks. Lisaks ootab parimaid projekte ka seiklusmatk nende enda valikul.

Tervise Arengu Instiuut korraldab TEIPi alates 2004. aastast. Eelmisel sügisel laekus konkursile 59 projekti.

Tänavuste ja varasematel aastatel võitnud projektidega saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:
Reelika Viitamees
Tervise Arengu Instituudi projektijuht
tel 659 3972
reelika.viitamees@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee