Uudised / Tervisedenduse konverents 2013: Toetades teadlikke valikuid

Tervisedenduse konverents 2013: Toetades teadlikke valikuid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11. Aprill 2013

Tervisedenduse konverents toimub tänavu 7. juunil Tallinnas.

1993. aastal moodustati Sotsiaalministeeriumisse rahvatervise osakond ja asutati Eesti Tervisekasvatuse Keskus, kelle õigusjärglane täna on Tervise Arengu Instituut. 20 aastaga on tervise edendamise mõiste ja valdkond oluliselt arenenud, tervise edendamist ei seostata vaid terviseõpetuse ning hügieeninormidega, vaid uuringud on näidanud, et inimese tervis sõltub oluliselt ka meid ümbritsevast sotsiaalsest, poliitilisest ja kultuuriruumist.

Infoajastul saab inimene tervise kohta teavet paljudest erinevatest allikatest. Üha olulisemaks tervise edendamisel, nagu ka tervishoius, on tuginemine teaduslike uurimuste andmetele ning oskus saadavat informatsiooni kriitiliselt hinnata ja süstematiseerida. Ka eluviisi puudutav soovitus peab tuginema kasude ja kahjude analüüsile ning see peab sobituma Eesti olustikku.

Konverentsil arutame võimaluste üle, kuidas erinevate erialade esindajad saavad inimesi kaasata ja aidata neil langetada oma tervise osas teadlikke otsuseid, tuginedes usaldusväärsetele, teaduslikel uurimustel põhinevatele allikatele. Räägime toitumise, sõltuvuste ennetamise ja vaimse tervise näitel, kuidas eristada usaldusväärset infot mitteusaldusväärsest.

Konverentsile on oodatud tervisealase info vahendajad erinevatelt elualadelt riiklikul ja kohalikul tasandil – tervishoiutöötajad, sh pere- ja kooliõed, maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ning kõik teised huvilised.

Igaaastast konverentsi korraldab Tervise Arengu Instituut koos Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti Tervisedenduse Ühinguga.

Täpsem info konverentsi ja registreerimise kohta avaldatakse aprilli keskel veebilehtedel www.tai.ee ja www.terviseinfo.ee ning koostööpartnerite kodulehtedel.

Jooksvalt saate uut infot jälgida siit

Konverents on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.