Uudised / „Sotsiaaltöö" erinumber on pühendatud narkomaania ennetusele

Ajakirja Sotsiaaltöö värske number (2/2013) on abiks sotsiaalvaldkonna töötajatele võimalike lahenduste leidmisel töös narkosõltlastega ja narkomaania ennetamisel kogukonnas.

Ajakirjast leiab artikleid narkomaania teoreetilistest aspektidest: millised on ennetustöö tasandid, millised on sõltuvuse teket soodustavad ja takistavad tegurid, kas sõltuvus on haigus või vaba valik. Tutvutakse spetsialistide praktiliste töökogemustega ja meetoditega, samuti antakse ülevaade viimastest muudatustest Eesti uimastipoliitikas ning valdkonda reguleerivatest seadustest.

Lisaks on ajakirjas põhjalik, juhiste ja näidetega varustatud artikkel vajaduspõhise peretoetuse taotlemisest ja määramisest.

Ülevaade olulisematest artiklitest:

  • Allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatel lastega peredel on alates käesoleva aasta 1. juulist õigus saada täiendavat rahalist toetust. Tõuseb ka kolmanda ja iga järgmise lapse kohta makstav lapsetoetus ning kolmike ja suurema arvu mitmike ühekordne sünnitoetus. Muudatustest peretoetustest saab lugeda sotsiaalministeeriumi analüütik Kaili Didrichsoni artiklist.
  • Professor Hans van Ewjik leiab, et oluline on vaadata sotsiaaltöötajat kui laia profiiliga abivajaja „parimat sõpra" ja „tarka inimest", mitte kui ühte spetsiifilist sekkumist osutavat professionaali.
  • Karin Streimann (Tervise Arengu Instituut) annab ülevaate uimastiennetuse tasanditest ja tegevuspõhimõtetest nendel tasanditel, uimastite tarvitamist mõjutavatest riski- ja kaitseteguritest; soovitusi, kuidas märgata noorel võimalikke uimastiprobleeme ning kuidas vestelda noortega uimastitest.
  • Sotsiaaltöö doktorant Erik Rüütel arutleb teemal, kuidas mõjutab sõltuvusravi tulemuslikkust asutuse töötajate ja kliendi arusaam, kas sõltuvuse näol on tegu haiguse või valitud toimetulekumeetodiga.
  • Aljona Kurbatova (Tervise Arengu Instituut) kirjutab nii olemasolevatest uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooniteenustest kui ka väljakutsetest teenuste arendamisel. Margit Kuus (Tervise Arengu Instituut) selgitab, mida kujutab endast opioidsõltuvuse asendusravi.
  • Wismari haigla psühholoog Milvi Igalaan tutvustab motiveerivat intervjueerimist kui tõhusat moodust sõltuvusravi klientide abistamisel.
  • Oma praktilisi kogemusi töös narkosõltlastega jagavad Viljandi Haigla ja Tallinna Lastehaigla spetsialistid. Ene Mändla artiklist saab teada, kuidas näeb välja üks päev narkosõltuvusega ja HIV-positiivsete inimeste nõustamisprojekti sotsiaaltöötaja töös.
  • Siseministeeriumi eestvedamisel on valmimas uus riiklik narkomaania ennetamise strateegiline dokument „Uimastisõltuvuste vähendamise kontseptsioondokument 2013–2016". Sotsiaalministeerium on viimas läbi seadusemuudatusi, mis võimaldavad alaealistele sõltuvushaigetele paremat ligipääsu ravile.

Lisaks kuus korda aastas ilmuvale paberajakirjale hakkab „Sotsiaaltöö" kord kuus välja andma ka elektroonilist uudiskirja, mis koondab valdkonna värskeimaid uudiseid ja sündmusi.

Uudiskirja saavad kõik tellijad ja huvilised, kes liituvad sellega aadressil http://tinyletter.com/sotsiaaltoo.
Sotsiaaltöö valdkonna uudistega saab end kursis hoida ka Twitteri vahendusel: https://twitter.com/sotsiaaltoo

„Sotsiaaltöö" on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

 

Lisainfo:
Regina Lind
ajakirja vastutav toimetaja
tel 659 3931
ajakiri@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee