Uudised / Kutse: Tervisedenduse konverents 2013 "Toetades teadlikke valikuid"

Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis ja Eesti Tervisedenduse Ühing kutsuvad osalema iga-aastasel tervisedenduse konverentsil, mis tänavu toimub 7. juunil kl 10.30–17 Tallinna Ülikoolis (Astra õppehoone, Narva mnt 29, Tallinn).

Konverentsile on oodatud tervisealase info vahendajad erinevatelt elualadelt riiklikul ja kohalikul tasandil – tervishoiutöötajad, sh pere- ja kooliõed, maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ning kõik teised huvilised.

Tänavu möödub 20 aastat rahvatervise osakonna loomisest Sotsiaalministeeriumis ning aastatega on tervise edendamise mõiste ja valdkond oluliselt arenenud. Tervise edendamist ei seostata vaid terviseõpetuse ja hügieeninormidega, vaid uuringud on näidanud, et inimese tervis sõltub oluliselt ka meid ümbritsevast sotsiaalsest, poliitilisest ning kultuuriruumist.

Infoajastul saab inimene tervise kohta teavet paljudest erinevatest allikatest. Üha olulisemaks tervise edendamisel, nagu ka tervishoius, on tuginemine teaduslike uurimuste andmetele ning oskus saadavat informatsiooni kriitiliselt hinnata ja süstematiseerida. Konverentsil arutame võimaluste üle, kuidas erinevate erialade esindajad saavad inimesi kaasata ja aidata neil langetada oma tervise osas teadlikke otsuseid, tuginedes usaldusväärsetele, teaduslikel uurimustel põhinevatele allikatele. Räägime toitumise, sõltuvuste ennetamise ja vaimse tervise näitel, kuidas eristada usaldusväärset infot mitteusaldusväärsest.

Konverentsil osalemine on tasuta ja osalejate arv piiratud!
Osalemise eelduseks on registreerimine hiljemalt 3. juuniks 2013 siin.

Jooksva info ja konverentsi päevakava leiate Terviseinfo sündmuste kalendrist siit.

Juhul, kui olete registreerunud ja Teil pole võimalik konverentsil osaleda, palume sellest teatada hiljemalt 4. juunil meiliaadressile jana.veenpere@tai.ee.

Kohtumiseni konverentsil!