Uudised / Oma raviandmeid näeb uuenenud patsiendiportaalist

Oma raviandmeid näeb uuenenud patsiendiportaalist

  • Autor:Eesti E-tervise SA
  • 01. Juuli 2013

Eesti E-tervise Sihtasutus avab tänasest uuendatud patsiendiportaali (www.e-tervis.ee). Uuenenud portaalis on kasutajal mugavam vaadata ja hallata oma terviseandmeid. Tervise infosüsteemis (digilugu) on raviandmeid enam kui miljonil inimesel.

Patsiendiportaal on e-tervise kasutajakeskkond, mille kaudu saab patsient näha oma raviandmeid, mida arstid on visiidi või haiglaravi järel infosüsteemi saatnud. Patsiendiportaalis tervise andmete nägemise eelduseks on, et raviarst või meditsiinitöötaja edastab andmed tervise infosüsteemi. Portaalis on ka süsteemi sisestatud saatekirjad, terviseteatised jm sellised dokumendid. Praegu on tervise infosüsteemis rohkem kui miljoni inimese raviandmed ning see arv kasvab pidevalt. Kohustus raviandmete edastamiseks tervise infosüsteemi on kõigil tervishoiuteenuse osutajatel.

Patsiendiportaali uuendamist alustas Eesti E-tervise Sihtasutus 2012. aastal. Uuendamise peamiseks eesmärgiks oli tõsta portaali kasutusmugavust. Portaali uus disain sobib kasutamiseks lisaks tavaarvutile ka tahvelarvutis ja mobiiltelefonis.

Patsiendiportaali tehnilist lahendust aitas arendada Ignite. „Patsiendiportaali uue versiooni arendamisel lõime uudse ja nüüdisaegne e-teenuste platvormi. Tehnoloogiliselt nüüdisaegne portaal võimaldab hõlpsalt lisada uusi teenuseid just lähtuvalt patsientide vajadustest," kirjeldab Ignite'i juhatuse liige Auris Aume.

Portaali saab nüüdsest lisaks ID-kaardile siseneda ka mobiil-IDga. Raviandmete kõrval saab näha oma perearsti andmeid, ravikindlustuse kehtivust, teha tahteavaldusi näiteks vereülekande ja organdoonorluse kohta, tuvastada raviandmete vaatajaid, teha volitusi ning sulgeda süsteemis olevaid andmeid. Patsiendi andmeid portaalis näeb vaid tema ise või inimene, keda patsient on selleks portaalis volitanud. Lisaks tohib andmeid vaadata patsiendi raviarst. Patsiendil on õigus sulgeda oma andmed ka raviarstile, kuid sel juhul peab ta arvestama riskiga, et raviarstil pole olulist teavet, mis võib takistada kvaliteetse ravi pakkumist.

Patsiendiportaali arendamisel lähtuti kõrgetest turvalisusnõuetest ning kõik andmed tervise infosüsteemis on hoitud väga kõrge turvalisusastmega.

„Patsiendile on esmatähtis teadmine ja kindlustunne, et patsiendiportaal on tema terviseandmetele kindel ning turvaline koht ja andmetele juurdepääsu õiguse andmise üle otsustab vaid patsient," kommenteeris uuendatud patsiendiportaali Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

„Jätkame portaali kasutajasõbralikkuse arendamist. Kõige paremat nõu saavad siin anda just portaali kasutajad ja selleks palume kõigil portaali külastajatel täita küsimustik, mille juurde suunatakse väljalogimisel," lisas Eesti E-tervise Sihtasutuse juhatuse liige Raul Mill.

Ettepanekud võib saata ka Eesti E-tervise Sihtasutuse kasutajatoe e-posti aadressil abi@e-tervis.ee.

Uuenenud patsiendiportaal valmis Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Komisjoni projekti SUSTAINS (www.sustainsproject.eu) toel.

 

Lisainfo:
Triin Mahlakõiv
Eesti E-tervise SA peaspetsialist
mob 5558 7977
Skype: triin.mahlakoiv
www.e-tervis.ee