Uudised / Esimesse klassi minejate vanemad saavad Politsei- ja Piirivalveametilt kingiks ohut...

Politsei- ja Piirivalveamet kingib kõigile 1. klassi minevate laste vanematele ohutusraamatu, mis võtab kokku olulisemad laste turvalisuse ning toetava elukeskkonnaga seotud teemad.

PPA ennetusvaldkonna juhi Pille Luiga sõnul on raamat lapsevanemale eelkõige mõtteaineks ja abivahendiks. „Ennast hoidev ja teistest hooliv käitumine ei teki iseenesest, mistõttu koondasime kaante vahele peamised teemad, millest lapsega kindlasti rääkida. Need on ühelt poolt teemad, mida pereringis ikka ja jälle arutada, teiselt poolt on välja toodud väga konkreetsete ja raskete probleemide võimalikud lahendused või abi saamise kohad," ütles Luiga.

Raamat annab sissejuhatuseks ülevaate Eesti lastekaitsesüsteemist. Peamises osas on aga välja on toodud nii soovitused kui ohud lapse enda, tema vara, kaaslaste võtmes – näiteks mobiiltelefoni ja dokumentide hoidmine, koolikiusamine, ohutu internetikasutus, võimalikud ohud koduses majapidamises jne. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest, seda just traumade ja õnnetuste vältimise ja esmaabi õpetamisel.

Lisana on ohutusraamatu vahel mitmeid abivahendeid. Näiteks õpetlikud kleepsud lapse koolitee kaardistamiseks või olulisemate kontakt- või hädaabi- ja infonumbrite ülesmärkimiseks. Samuti käepaelad, mida suurüritustel või klassiekskursioonidel oluliste kontaktide jaoks kasutada. Ruumi on jäetud ka esimese koolipäeva mälestuste kogumiseks.

Septembrikuu jooksul jõuavad ohutusraamatud eestikeelsena kõikidesse koolidesse üle riigi. Elektroonilise väljaandena on ohutusraamat kättesaadav nii e-koolis kui politsei kodulehel ennetuse rubriigis, otselingiga www.politsei.ee/ohutusraamat. Oktoobris valmib raamatu venekeelne elektrooniline versioon.

Ohutusraamatu väljaandmist rahastas Siseministeerium ning toetasid Siseministeerium, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Õiguskantsleri Kantselei Laste õiguste osakond, Päästeamet, Maanteeamet; Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Terviseedenduse Ühing, Elektrilevi OÜ, Tallinna Kiirabi, Pärnu Õppenõustamiskeskus, Sisekaitseakadeemia ja eraisikutest lapsevanemad.

Raamatu on kujundanud ja trükkinud AS Kuma.

 

Lisainfo:
Tuuli Härson
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
kommunikatsioonibüroo
tel 612 3232, mob 5554 0727
tuuli.harson@politsei.ee