Uudised / Algab üleriigiline kampaania unisena autorooli istumise vastu

Eesti Unemeditsiini Selts viib oktoobrikuus läbi teavituskampaania unisena autorooli istu­mise vastu. Kampaania "Ära istu unisena autorooli!" algab 4. oktoobril Tallinnas toimuva sa­manimelise konverentsiga, mis on osa üleeuroopalisest teavituskampaaniast "Wake Up Bus", teatas Eesti Unemeditsiini Selts BNS-ile.

"Unisena auto juhtimine on väga ohtlik, vähemalt sama ris­kantne kui joobes juhtimine. Seni on autoroolis tähelepanu häirumist seostatud ületöötamisega ning kahjuks liiga sageli ei oska väsimusega harjunud autojuht endal unehäiret kahtlustada," selgitas olukorda Põhja-Eesti regionaalhaigla kopsuarst-unearst, Eesti Unemeditsiini Seltsi president Erve Sõõru. "Seetõttu saavad abiks olla pereliikmed, töökaaslased ja meditsiinisüsteem. Seadusandluse poolelt on samuti ootamas vajalikud muu­datused. Näiteks on Euroopa Komisjoni liikuvuse jatranspordi direktoraat alustanud uneapnoe kui liiklusõnnetuste riskiteguri lisamisega seadusandlusesse," lisas Sõõru.

Tallinnas toimuval konve­rentsil kõneldakse väsimuse ja unisuse mõju ulatusest liiklus­ohutusele, liiklusseadusest, ju­hile kehtestatud terviseseisundi nõuetest, senisest statistikast, unisuse käsitlemisest perearsti visiidil ning unemeditsiini rol­list unehäirete avastamisel ja unisuse vähendamisel. Väsimu­sega toimetulekust räägivad autoettevõtjad, lisaks käsitletakse Soome kogemusi unehäiretega tegelemisel.

Teavituskampaania eesmärk on tuua konverentsil kokku hu­vigrupid, et teadvustada laiemal tasandil teema tõsidust ja arutada varjatud unisusega tegelemise võimalusi Eestis. Lisaks peatub 7.–11. oktoobrini Tartus, Rakve­res, Tallinnas, Pärnus ja Viljandis unebuss, et anda sõidukijuhtide­le võimalus end tasuta testida ja spetsialistidelt nõu küsida.

Euroopa Uneuurijate Selt­si algatatud kampaaniat viib Eestis läbi Eesti Unemeditsii­ni Selts. Kampaaniat toetavad maanteeamet, politsei- ja pii­rivalveamet, transpordi ame­tiühing, Eesti Rahvusvaheline Autovedajate Assotsiatsioon, Autoettevõtete Liit, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu ülikooli kliinikum, Mae Pind­maa Unekliinik, Resmed Finland OÜ ja Hansa Medical OÜ.