Uudised / Üle Eesti laienenud „Kiusamisest vaba lasteaed“ liigub edasi kooli

23.–24. oktoobrini toimub Tallinna Õpetajate Majas esimene meeskonnakoolitus „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti pilootkoolidele. Pilootprojektis osaleb 25 kooli üle Eesti ja esindatud on kõik maakonnad.

Tallinnast osaleb pilootprogrammis kaheksa kooli, igast koolist vähemalt kaks klassi. „Kiusamisest vaba kool" on mõeldud 1.–3.klassi õpilastele.

Eestit külastavad ja pilootõpetajaid aitavad koolitada Lars Stilling Netteberg (Save the Children Denmark) ja Lone Bak Nielson Taani kroonprintsess Mary Fondist, kes on aidanud Eestis kaasa sama metoodika juurutamisele lasteaedades. Nüüd koolitatakse koolimeeskondi, et töö laste väärtuskultuuri loova ja toetava metoodikaga jätkuks edasi ka koolides ning ei katkeks ega piirduks vaid alushariduse astmega.

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" metoodika on loodud, et aidata tagada üksteist arvestavate suhete loomist nii rühmas kui klassis. Projekti kaudu ennetatakse kiusamist ja edendatakse üleüldist käitumiskultuuri.

Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on vajalik probleemi ennetamisega tegeleda varases koolieas. "Kiusamisest vaba kool" programmil on kolm sihtrühma: õpilased, lastevanemad ja õpetajad. Kiusamise ennetamiseks on vajalik nende sihtgruppide koostöö, et luua klassides kõikide laste vahel head suhted.

Praeguseks on projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" üle Eesti liitunud 317 koolieelset lasteasutust (kokku on Eestis 644 koolieelset lasteasutust) ja tulemused on olnud suurepärased. Uurides 119 5–7-aastaste laste õpetajat, leiti, et laste sotsiaalsetest oskustest on kõige enam arenenud üksteise abistamine (98%), asjade jagamine (98%), osatakse oodata oma järjekorda (82%), hoitakse sõprust (64%) ning mõistetakse, et inimesed on erinevad ja erinevate vajadustega (62%).

Nii „Kiusamisest vaba lasteaed" kui „Kiusamisest vaba kool" jätkavad laienemist üle Eesti. 

Vaata pilootprogrammiga liitunud koolide nimekirja siit.