Uudised / Eesti inimeseõpetuse õpiku edu rahvusvahelisel raamatumessil

Eesti inimeseõpetuse õpiku edu rahvusvahelisel raamatumessil

  • Autor:Eesti Seksuaaltervise Liit
  • 04. November 2013

Eelmisel aastal valminud kaheksanda klassi terviseõpetuse õpik „Tervis – minu valikud" (autorid Merike Kull, Kai Part, Kristi Kõiv ja Evelyn Kiive Tartu Ülikoolist) sai Frankfurdis toimunud raamatumessil eriauhinna oluliste sotsiaalsete ja eetiliste teemade käsitlemise eest.

Tervis minu valikud kaasÕpikus on terviseõpetuse kursuse raames käsitletud mitmeid teemasid, mis toetavad noorte igapäevaseid tervisealaseid valikuid – kehaline aktiivsus, toitumine, vaimne heaolu, suhted ja seksuaalsus, uimastiennetus, esmaabi ning õpilase tulevikuga seotud valikute teemad. Õpiku väljaandjaks on kirjastus Koolibri.

Kaheksast sõltumatust eksperdist koosnev žürii tõstis esile õpiku vastavuse õpilaste arenguvajadustele, seksuaalterviseteemade põhjalikku käsitlust, materjali mitmekesist esitlust, teksti ja illustratsioonide sidusust. Žürii leidis, et õpik soodustab iseseisvat mõtlemist ja analüüsioskust ning võimaldab nii teadmiste, hoiakute kui ka sotsiaalsete oskuste arendamist, pakkudes mitmeid praktilisi nõuandeid tervisealaste valikute tegemisel.

Alates 2009. aastast korraldab Euroopa õpikukirjastuste ühendus (EEPG) koos IARTEM-i (International Association for Research on Textbooks and Educational Media) ja Frankfurdi raamatumessiga rahvusvahelist õppematerjalide võistlust (Best European Schoolbook Awards). Võistlusel võivad osaleda kõik Euroopa õpikukirjastused. Frankfurdi raamatumess toimus sel aastal 9.–13. oktoobrini, auhinnasaajad kuulutati välja avapäeval toimunud pidulikul tseremoonial.

Õpikuga saab tutvuda siin: http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/TerviseOpik_8/index.html

Eesti Seksuaaltervise Liit õnnitleb autoreid ja kõiki, kes õpiku valmimisele kaasa aitasid!