Uudised / Noorte terviseprojektid keskenduvad liikumisvõimaluste ja sportimise suurendamisele

Tervise Arengu Instituudi noorte terviseteemaliste projektide konkursile TEIP ehk Tervist Edendava Idee Projekt saabus sel aastal 82 tööd, neist 57 põhikooli ja 25 gümnaasiumi vanuserühmast. Oma projektides keskendusid noored enim liikumise ja sportimise võimaluste parandamisele, et leida arvuti taga istumisele alternatiive, samuti soovitakse parandada toitumisharjumusi.

Instituudi projektijuhi Reelika Viitamehe sõnul olid projektid hästi läbimõeldud ja noored täis sihikindlust need ka kindlasti ellu viia. „Eriti tugevalt olid kokku pandud põhikooli vanuserühma projektid, kus tahe ise asju teha ja muuta oli eriti tuntav," märkis Viitamees.

Erinevate liikumist ja tervislikku toitumist propageerivate tegevuste kõrval olid noored sel aastal uute teemadena hakanud muret tundma ka energiajookide kahjuliku mõju osas ja teadvustanud vaimse tervise probleeme. „Samuti olid paljud projektid suunatud eri põlvkondadele, et läbi õpilaste kaasata ja tõsta ka vanemate ning vanavanemate teadmisi tervislikest eluviisidest," lisas Viitamees.

Projektide hindamisel lähtus žürii idee atraktiivsusest, huvitavast teostusviisist, jätkusuutlikkusest, sihtgrupi suurusest ja mõjust tervisekäitumise harjumuste kujundamisele. Samuti jälgiti läbimõeldud tegevuskava olemasolu ning idee uudsust.

Noorema vanuserühma parimaks projektiks valis žürii Paide avatud noortekeskuse oma, milles noored ehitavad ja meisterdavad ise erinevad seikluskasvatuseks vajaminevad osavusvahendid, mida edaspidistes tegevustes kasutatakse. Lüllemäe Põhikooli 9. klass aga viib nooremate klasside seas läbi terviseteemalised töötoad, mille sõnumitest ja laste soovidest tehakse pöördumised täiskasvanutele ja lastevanematele. Kolmanda koha saanud Miina Härma Gümnaasiumi 8.a klass teeb koomiksi energiajookide kahjulikkusest.

Vanema vanuserühma võiduprojekti ehk pontšikujooksu mõte on noortele selgitada kui palju tuleb liikuda, et kulutada ühe pontšiku söömisel saadud energia. Selleks viiakse läbi 2-tunnine linna liikumismäng, mil õpetatakse ka tervislikku toitumist. Teise koha pälvinud Haapsalu kutsehariduskeskuse projekt hõlmab nelja väiksemat tervisekampaaniat, millega loodetakse muuta noorte suhtumist toitumisse ja oma tervise hoidmisse. Kolmas võidukas projekt oli Järvakandi Avatud Noortekeskuse ja Järvakandi Gümnaasiumi „Ole terve!", mis näeb ette seikluspargi ehitamise.

Võitjad saavad igaüks kuni 640 eurot oma terviseprojekti elluviimiseks. Lisaks ootab parimaid projekte ka seiklusmatk nende enda valikul.

Noorem vanuserühm (11–15-aastased):

  • I koht – Paide Avatud Noortekeskus. Projektijuht Sten Järv.
  • II koht – „Noorte tervisesõnumid", Lüllemäe Põhikooli 9. klass. Projektijuht Liisa-Maria Ansi.
  • III koht – „Ole terve", Miina Härma Gümnaasiumi 8.a klass. Projektijuht Kirke Maria Lepik.

Vanem vanuserühm (16–19-aastased):

  • I koht – „Pontšikujooks", Tondi Põhikool. Projektijuht Katariina Kangro.
  • II koht – „Naerata tervislikuma elu poole". Haapsalu Kutsehariduskeskus, M12 klass. Projektijuht Triinu Timofejev.
  • III koht – „Ole terve!", Järvakandi Avatud Noortekeskus/ Järvakandi Gümnaasium, 12 klass. Projektijuht Agnes Jevstafjev.

Võitnud projektidega saab tutvuda siin.

Konkursile „Tervist edendava idee projekt" ehk TEIP on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed kuidas muuta oma koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peab olema eostatav ehk et noor või noored peavad olema võimelised selle hiljem kas ise või koos oma kaaslastega ellu viima. Tervise Arengu Instituut korraldab projektikonkurssi alates 2004. aastast.

 

Lisainfo:
Reelika Viitamees
Tervise Arengu Instituudi projektijuht
tel 659 3972
reelika.viitamees@tai.ee

Maris Jakobson
avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee