Uudised / Teema-aasta "Liikumisaasta 2014" ametlik avamine 14. jaanuaril Pirital!

Kui liigud, siis elad. Kui elad, siis tunned ja mõtled. Kui mõtled, siis leia aega ka liikumiseks, selleks, et tunda ja elada!

2014. aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks.

Liikumisaasta eesmärk on suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu, mille tulemusel paraneb Eesti elanikkonna tervis ja kasvab töövõime. Aasta olulisemaks tegevuseks on viia Eesti inimesteni teadmine, et liikumisharrastusega saab tegeleda pea igal ajal ja kohas ning et regulaarne liikumine peaks olema iga inimese argipäeva lahutamatu osa. Aasta jooksul tutvustatakse erinevaid võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks ning kutsutakse inimesi üles osa saama kõigest sellest positiivsest, mida liikumine pakub.

Liikumisaasta 2014 ametlik avamine toimub 14. jaanuaril Pirita Terviserajal.

Liikumisaasta 2014 missioon: muuta liikumine inimese igapäeva lahutamatuks osaks!

Visioon: liikudes on Eesti elanikkond aktiivsem, tervem ja jätkusuutlikum!

Eesmärgid:

  • suurendada elanikkonnas liikumisharrastusega tegelejate osakaalu
  • panna inimesed märkama sporti ja liikumisharrastust
  • tõsta inimeste liikumise ja sportimise alast teadlikkust

Liikumisaasta 2014 – terve Eesti eest!

Infot liikumisharrastuse ja liikumisaasta programmi kohta leiab liikumisaasta kodulehelt www.liigume.ee.