Uudised / 14. jaanuaril toimub Õiguskantsleri Kantseleis ülevaatekogumiku “Laste heaolu” esit...

Värske kogumik „Laste heaolu" koondab kokku erinevad laste heaolu puudutavad teemad ning annab ülevaate Eesti laste tänasest olukorrast.

Kogumikus tutvustatakse laste kasvukeskkonda ja elutingimusi, perekoosseisu, majanduslikku olukorda, vaba aja veetmise võimalusi, hariduse ja tervisega seotud küsimusi, antakse ülevaade turvalisusega seonduvast, kirjeldatakse sotsiaalkindlustussüsteemi ja hoolekandemeetmete võimalusi laste toetamisel ning käsitletakse laste ühiskonnaelus osalemise võimalusi ja vanemlusega seotud probleeme ja hoiakuid.

Statistikaameti kogumiku „Laste heaolu" esitlusseminar toimub 14. jaanuaril 2014 kell 11.00–13.30 Õiguskantsleri Kantseleis (Kohtu 8, Tallinn). 

Esitlusseminaril tutvustavad autorid kogumiku peamisi tulemusi ja toovad välja olulisemad sõnumid edaspidiseks. Autorid loodavad, et kogumik jõuab laia lugejaskonnani, sh poliitikakujundajate, uurijate, teenuseosutajate ja teiste laste heaolu eest seisjateni, aitab kaasa laste olukorra parandamisele ning loob võimalused lastega seotud andmete regulaarseks avaldamiseks tulevikus. Seminari päevakava.

Kogumiku koostamisele on Statistikaameti kõrval kaasa aidanud autorid Õiguskantsleri Kantseleist, Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tervise Arengu Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Haigekassast ja Terviseametist.

Kogumik on eesti ja inglise keeles ning seda on võimalik kohapeal osta soodushinnaga 10 eurot.

Palume enda tulekust eelnevalt teada anda telefonil 693 8442 või meiliaadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee.

Olete oodatud esitlusseminarile!

 

Lisainfo:

Mari-Liis Sesmin
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
tel 693 8423
mari-liis.sesmin@oiguskantsler.ee

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
tel 625 9296
anu.ots@stat.ee