Uudised / 11. veebruaril tähistab Euroopa 112 päeva

11. veebruaril tähistab Euroopa 112 päeva

  • Autor:Häirekeskus
  • 11. Veebruar 2014

11. veebruaril tähistab Euroopa hädaabinumbri 112 päeva. Numbrilt 112 saab õnnetusjuhtumi korral päästjaid, politseid ja kiirabi kutsuda kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Ehkki Eesti elanikud tunnevad hädaabinumbrit 112 hästi, on vaid kolmandik teadlik, et sellelt saab abi Gibraltari väinast Lapimaani.

Häirekeskuse peadirektor Janek Laev ütles, et Euroopa 112 päev loodi just teadlikkuse ja seeläbi abi kättesaadavuse tõstmiseks Euroopa Liidus. „Inimeste teadlikkus vajab tõstmist just selles võtmes, et 112-lt saab päästjaid, kiirabi ja politseid kutsuda kõikjal Euroopas," rõhutas Laev. „Inimesed liiguvad palju ning vaid ühe hädaabinumbri meelespidamine lihtsustab hädaolukorras abi kutsumist ja kiirendab abi saamist kogu Euroopas." Euroopa Liidu riikides hädaabinumbrile 112 helistades saab abivajaja kohe ühenduse selle riigi häirekeskusega, kust kõne tehakse.

Eesti alustas ettevalmistusi hädaabinumbri 112 kasutuselevõtuks 1992. aastal ja üleriigiliselt võeti 112 kasutusele 2000. a alguses. Selle aasta lõpus läheb Eesti üle ühele hädaabinumbrile, mille järel saab lisaks päästele ja kiirabile numbrilt 112 kutsuda ka politseid. Seeläbi paraneb hädaabikõnedele vastamise võimekus ja on garanteeritud, et kõigile kõnedele vastatakse kiiresti. Samuti võimaldab üks hädaabinumber hädaabikõnedele vastamise ja reageerimise võimekust edasi arendada ja seeläbi tõsta Eesti elanike turvatunnet.

„Häirekeskusel on Eesti elanike elu ja vara kaitsel ainulaadne roll olla ühenduslüli abivajaja ning abiosutaja vahel," ütles Janek Laev. „Esmajärjekorras Häirekeskuse töötajast sõltub abi andmise kiirus. Häirekeskuse päästekorraldaja peab suure pinge olukorras suutma aru saada, kas helistaja elu ja tervis võib olla ohus. Seetõttu panustame pidevalt nii inimestesse kui ka tehnoloogiasse, et tõsta 112-le helistaja abivajaduse väljaselgitamise ja abi teelesaatmise kiirust ning kvaliteeti."

Eesti inimeste teadlikkus 112-st kui Eesti-sisesest hädaabinumbrist on hea. Viimase Eurobaromeetri uuringu põhjal helistaks 90% Eesti elanikest hädaabivajaduse korral numbrile 112. Häirekeskus saab keskmiselt miljon 112-kõnet aastas. Ööpäevas tuleb Häirekeskusele keskmiselt 2600 kõnet. 2013. aasta elanike rahulolu uuringu põhjal on 92% hädaabinumbrile 112 helistanud inimestest täiesti või pigem rahul Häirekeskuse teenusega. Võrreldes 2011. aasta uuringuga on kasvanud nende inimeste hulk, kes jäid 112-le helistamise kogemusega väga rahule. Kõige olulisemaks peavad inimesed teenuse kättesaadavust ehk seda, et hädaabinumbril 112 alati vastatakse, järgneb vastamise kiirus.

Euroopa hädaabinumber 112 loodi Euroopa Nõukogu otsusega 29. juulil 1991. Kuigi hädaabinumbri loomisest möödub juba rohkem kui 20 aastat, näitas Eurobaromeetri 112-teemaline uuring, et 3 eurooplast 4-st ei ole sellise numbri olemasolust informeeritud.

Üritused 11.02:

11. veebruaril kell 10 või kell 15 – avatud uste päev Häirekeskuse Põhja, Lõuna ja Ida keskuses. Saad teada, kuidas helistada 112-le Eestis ja Euroopas. Tutvustatakse, kuidas päästekorraldaja hädaabikõne vastu võtab ja abi saadab. Uksed on avatud Häirekeskuse Põhja keskuses Erika 3 Tallinnas, Lõuna keskuses Kirde 14 Elvas ja Ida keskuses Rahu 38 Jõhvis. Eelregistreerimine 10. veebruarini Päästeala infotelefonil 1524. Kell 15.00 külastab Häirekeskuse Põhja keskust avatud uste päeva raames ka siseminister Ken-Marti Vaher.

11. veebruaril kell 14 – turvapäev õpilastele Nõmme Noortemajas Tallinnas. Demonstreeritakse, kuidas õnnetuses autosse kinnijäänud inimene autost välja lõigatakse ja kiirabile üle antakse. Saad teada, kuidas käituda kahtlase eseme leidmisel ja kuidas pommigrupp selle kahjutuks teeb. Õpetatakse esmaabi andmist maaslamajale ja enesekaitset rünnaku korral. Näidatakse, kui suure tulekahju tekitab rasvaplahvatus. Saad teada, kuidas helistada hädaabinumbrile 112 Euroopas ja Eestis ning kuidas tegutseda õnnetuse korral.

6.–13. veebruar – teeme lumest 112! Häirekeskuse üleskutsel meisterdatakse paljudes lasteaedades üle Eesti lumest hädaabinumber 112. Häirekeskuse päästekorraldajad külastavad lasteaedu üle Eesti ning räägivad lastele, millal ja kuidas 112-le helistada. Lumest hädaabinumbrit tegema on oodatud ka koolid, noorteringid, pered. Häirekeskus palub lumest 112 tegemise pildid saata e-postile lumest112@112.ee, pildid pannakse üles Häirekeskuse Facebooki www.facebook.com/hairekeskus. Häirekeskus premeerib parimaid!

Lisaks toimuvad 11. veebruaril koostöös Häirekeskusega mitmed vabatahtlike päästjate ja päästeala noorteringide üritused üle Eesti. Täpsem info Euroopa 112 päevast ja üritustest Häirekeskuse kodulehel www.rescue.ee/hairekeskus/euroopa-112-paev.

Häirekeskus korraldab Euroopa 112 päeva üritused koos Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Sisekaitseakadeemia, Pärnu Kiirabi, Eesti Punase Risti, Tallinna Nõmme Noortekeskuse, Pärnu Noorte Vabaajakeskuse, Noarootsi Päästeala noorteringi, Eldred OÜ ja Kuusakoski AS-iga.

 

Ürituste lisainfo:

Edvi Freiberg
Häirekeskuse ekspert
Euroopa 112 päeva projektijuht
edvi.freiberg@112.ee
tel 628 7501, mob 5621 4088

Jaana Padrik
Häirekeskuse avalike suhete juht
jaana.padrik@112.ee
tel 628 7441, mob 501 8793

www.112.ee