Uudised / Hea uni on aluseks edukale toimetulekule

Hea uni on aluseks edukale toimetulekule

  • Autor:Eesti Unekooli Ühing
  • 11. Märts 2014

Märtsis tähistatakse rahvusvahelist unepäeva, mille eesmärgiks on teadvustada une väärtuslikkust ja juhtida tähelepanu unega seotud olulistele teemadele.

Uuringud näitavad, et järjest enam lapsi kannatab erinevate unehäirete all. Kõige suurema kahjuga on uneaegsed hingamishäired – kui laps ei saa öösel piisavalt hapnikku, võib see põhjustada omakorda teisi tervise- ja käitumisprobleeme. Kehv unekvaliteet takistab edukat toimetulekut lasteaias ja koolis, võib tekitada raskusi uue info omandamises ning sotsiaalsetes suhetes. Väikelaste uinumisraskuste ja öiste ärkamiste korral võivad kannatada unepuuduse all ka lapsevanemad. See võib olla suureks riskiks paarisuhte toimimisel ning vaimse tasakaalu säilitamisel. Seetõttu on oluline jagada une kohta informatsiooni ka haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui lapsevanematega ning saavad õigel hetkel märgata ja vajadusel sekkuda.

Päeva tähistamiseks korraldavad Eesti Unemeditsiini Selts ja Eesti Unekooli Ühing 14. märtsil kl 11–15 Jõhvi haiglas fookusgrupi seminari „Uni on väärtuslik!" Ühise laua taga kohtuvad tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna esindajad, et koos arutada võimalikke lahendusteid laste une paremaks tagamiseks, lapsevanemate toetamiseks ning ühise koostöö tegemiseks. Seminaril esinevad TÜ Kliinikumi uneõde Tiina Siilak, kes räägib lähemalt une füsioloogiast ning enamlevinud unehäiretest. Eesti Unekooli Ühingu esindajad Merit Lilleleht ja Õnne Valberg tutvustavad lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkonda www.unekool.ee. Sotsiaalministeeriumi esindaja Ann Rajaver annab ülevaate vanemlusprogrammide rakendamisest „Riskilaste ja noorte" programmi raames.

Laupäeval, 15. märtsil kl 10 korraldab Peetri kool (Rae vallas) lapsevanemate koolitunni „Kuidas aidata lapsel olla terve ja rõõmus", ka unekool on seal nõu jagamas.

Uni on väärtuslik!

Eesti Unekooli Ühing loodi 2012. aastal. Aktiivselt käivitunud nõustamiskeskkonnas www.unekool.ee pakuvad nõu ja abi erikoolituse läbinud unekooli nõustajad. Võimalus on küsida nõu e-unekooli kaudu, tellida oma lapsele personaalne uneplaan või nõustaja koduvisiit. Lapsevanematele ja õpetajatele pakutakse loenguid laste une füsioloogiast, unehäiretest ja hea unehügieeni tagamise nippidest. Eesti Unekooli Ühingu asutajaliikmed on Õnne Valberg ja Merit Lilleleht.

 

Lisainfo:
Merit Lilleleht
Juhatuse liige / nõustaja
Eesti Unekooli Ühing
merit.lilleleht@gmail.com
info@unekool.ee
mob 522 2807