Uudised / Vabaühenduste Fond toetab MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad projekti „Ter...

2014. aastal toetati Vabaühendust Fondi III ja IV taotlusvoorus 30 vabakonda arendavat projekti. MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad taotles rahastust ühenduse tegutsemisvõime parandamiseks.

Projekti „Terviselasteaiad – paikkonna elu edendajad" toetussummaks on 7438 EUR. Projekti eesmärgiks on korraldada erinevaid arendavaid ettevõtmisi peredele ja lasteaias töötavatele inimestele. Eesmärk on panustada lisaks lasteaedade tervise edendamise arengule veelgi enam kogukonna arengusse, toetades sel moel vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja -keskkonda.

Projekti käigus viiakse läbi meeskonnatöö- ja strateegilise planeerimise oskuste koolitus, alustab mentorlusprogramm „Sõber lasteaed", toimub ümarlaud koostööpartneritega, käivituvad õpiringid ning toimub kolm koostööpäevakut lastevanematega.

Projekti toel täiustuvad MTÜ Viljandimaa TEL liikmeskonna professionaalsed oskused, läbi koolituse jõutakse paremate meeskonnatöö tulemusteni ja ollakse teadlikumad strateegilise planeerimise tõenduspõhistest lähenemistest.

Projekti partneriks on Eesti Punane Rist Viljandimaa Selts.

Projektimeeskonda kuuluvad Kersti Puusild (projektijuht), Elo Paap, Katrin Larm, Riina Andres, Marika Pukk ja Annika Mätas.

MTÜ Viljandimaa TEL blogi: http://viljandimaatel.blogspot.com/

Info Vabaühenduste Fondi 2013–2014 toetatud projektide kohta: http://oef.org.ee/teoksil/norra/toetatud-projektid/ 

 

Lisainfo:
Kersti Puusild
Viljandimaa lasteaedade tervisedenduse koordinaator
kersti.puusild@gmail.com
mob 528 3145