Uudised / Töökeskkonna töövahend – uuenduslik abivahend organisatsiooni töökeskkonna parendam...

Sotsiaalministeeriumil on koostöös Ernst & Young Baltic ASiga valminud mänguline töövahend töötajate töökeskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusalaste teadmiste parandamiseks ja organisatsiooni töökeskkonna arendamiseks. Töövahendi kasutamine annab tööandjale mitmeid olulisi eeliseid – tööõnnetuste ja nendest põhjustatud kulude vähenemine, tootlikkuse tõstmine teadlikumate töövõtetega ning töötajate motivatsiooni ja lojaalsuse suurenemine.

Tegemist on uuendusliku töötajate kaasamisel ja aruteludel põhineva lauamänguga, mis võimaldab parandada aktiivse osaluse ja meeskonnatöö abil töötajate teadmisi neid ümbritsevast töökeskkonnast ning tuvastada oma organisatsiooni töökeskkonna arendamisvõimalusi. Töövahend on universaalne, sobides kasutamiseks kõikidele organisatsioonidele, olenemata suurusest ja tegevusalast.

Töövahend hõlmab üheksat töökeskkonnaalast teemat:

  1. Isikukaitsevahendid
  2. Ohutuskultuur
  3. Töökeskkonna ohutegurid
  4. Töökeskkonna riskid, nende analüüs ja ennetus
  5. Töökeskkonnaalase juhendamise korraldus
  6. Töökorraldus
  7. Töötajate ja tööandjate vahelised konfliktid
  8. Töötajate kaasamine
  9. Õnnetusoht

Töövahendi kasutamine põhineb grupitööl, mis aitab tekitada töötajates ühtse meeskonna tunnet ning luua kindlust, et töötajate arvamusi kuulatakse ja püütakse arvesse võtta. Töövahendi ühisel, mängulisel kasutamisel saadud tulemusi on võimalik kasutada organisatsiooni riskihindamise läbiviimisel.

Töövahend on kättesaadav Tööelu portaali vastavalt teemalehelt.

Töövahend valmis ESFi programmi „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009–2014" raames.

Mängulist töökeskkonna edendamist!