Uudised / 2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva

Autism ja töö. Koos me suudame. Rahvusvahelisel autismiteadlikkuse päeval suunab Autism-Europe tähelepanu ettevõtetele, kes jagavad teadmist, et autismiga inimeste tööhõivest võidavad kõik osapooled.

Uuringud näitavad, et 76–90% täisealistest autismiga inimestest ei ole tööga hõivatud.

See on üks paljudest põhjustest, miks Rahvusvaheline autismiteadlikkuse päev kuulutati ÜRO Peaassamblee poolt iga-aastaseks päevaks, et tõmmata tähelepanu autismiga inimeste vajadustele kogu maailmas.

Autism on kompleksne häire, mis mõjutab ajutegevust, kahjustab inimese sotsiaalseid ja suhtlemisoskusi ning põhjustab ebatavaliste korduvate käitumismustrite esinemist.
Tänapäeval on ühel 100–150-st lapsest diagnoositud autism – kokku umbes 3,3 miljonil inimesel Euroopa Liidus. Suuremas osas Euroopa piirkondades kasvavad need lapsed üles, seistes täiskasvanuna silmitsi laialdase töötuse ja ebapiisavate tugiteenustega.

Autism mõjutab kindlasti inimese võimet suhelda töökohal, siiski on suurimaks takistuseks tugiteenuste puudumine töö leidmisel ja töötamisel ning eelarvamused autismi kohta.

Euroopas ja kogu maailmas on innovatiivsed ettevõtted hakanud märkama autismiga inimeste unikaalseid tugevusi ja pakkuma neile võimalusi saavutada oma eesmärke.
Taani IT-ettevõte Specialisterne näiteks töötab selle nimel, et luua töökohti ühele miljonile autismiga inimesele üle kogu maailma. 2004. aastal autismiga noormehe isa loodud ettevõte palkab autismiga inimesi, kes töötavad tarkvara testijatena, programeerijatena ja korporatiivklientide andmesisestajatena. Specialisterne märkab autismiga inimeste unikaalseid omadusi nagu detailitähelepanu, korduvate ülesannete meeldivus, tolerantsuse puudumine vigade suhtes, püsivus ja lojaalsus. Neid omadusi saab rakendada kõrgekvaliteedilise toodangu tootmisel, muutes need väärtuslikuks eeliseks tööandjate juures. Praegu 10 riigis toimiv ettevõte on juba aidanud mitmesajal autismiga inimesel leida töö. Specialisterne teeb koostööd selliste rahvusvaheliste ettevõtetega nagu Nokia, Deloitte, Cisco, Microsoft ja Oracle, et luua veelgi rohkem töökohti autismiga inimestele.

Itaalias alustas kosmeetikafirma L'Oreal pikaajalist projekti, aitamaks kaasa autismiga inimeste tööhõivele oma ettevõttes. Eesmärgiks on kaasata just autismiga inimesi oma tööjõu hulka andmebaasidega ja arhiividega töötama, kosmeetikat pakendama, kvaliteeti ja turvalisust kontrollima. Ettevõte on loonud väljaõppe autismiga inimestele, teistele töötajatele ja juhtidele, ning autismiga inimeste juhendajateks määratud töötajatele.

Tagades autismiga inimestele sobiliku toetuse, anname neile ja ka ärile võimaluse edu saavutada.

Uuringud on näidanud, et puudega inimesi palkavates ettevõtetes on väiksem töötajate voolavus.

Zsuzsanna Szilvàsy, Autism-Europe president, julgustab ka teisi ettevõtteid järgima Specialisterne ja L'Oreali eeskuju. "Meil on väga hea meel, et üha rohkem ettevõtteid näitab initsiatiivi palgata autismiga inimesi. Autismiga inimestel pole mitte ainult õigus tööle, nagu on defineeritud ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Kaitse Konventsioonis. See on ka investeering, millest nii avalik-õiguslikud kui ka eraõiguslikud ettevõtted võivad kasu saada."

Töötamine on autismiga inimeste jaoks enam kui lihtsalt töö – see võimaldab neil elada iseseisvamat ja täisväärtuslikku elu. Ettevõtted on hakanud aru saama, et autismiga inimeste palkamine pole ainult filantroopia ja sotsiaalne vastutustundlikkus; kasutades ära nende oskusi ja mitmekesistades tööjõudu võib see kaasa aidata ettevõtete edule ja kasu tuua kõigile osapooltele.

Sel aastal kutsutakse kogu maailmas üles suurendama autismialast teadlikkust terve aprillikuu jooksul erinevate ürituste ja tegevustega.

Kogu Euroopas valgustatakse paljud avalikud hooned 2. aprilli öösel sinise valgusega, osalemaks „Light It Up Blue" algatuses. 

Info ja intervjuud: Aurélie Baranger, Autism-Europe direktor, Brüssel, tel +32 (0)2 675 75 05, aurelie.baranger@autismeurope.org

Info autismi ja tööhõive kohta: http://www.autismeurope.org/campaigns/autism-and-employment/

Üritused üle Euroopa Rahvusvahelise Autismiteadlikkuse päeva tähistamiseks 2014: http://www.autismeurope.org/activities/world-autism-awareness-day/

"Light It Up Blue" ehitised valgustatakse sinisena öösel autismiteadlikkuse suurendamiseks: http://liub.autismspeaks.org/welcome?utm_source=lightitupblue.org&utm_medium=webpage&utm_content=sitemovedpage&utm_campaign=LIUB2014

ÜRO peasekretäri sõnum autismiteadlikkuse päevaks: http://www.un.org/en/events/autismday/

Info Eestis: Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiühing, tel 511 9685, autismeesti@gmail.com

PRESSITEADE_ Autismiteadlikkuse päev 2014
TAUSTAINFO_autism 2014
waad_2014_FEATURE ARTICLE