Uudised / Suitsuprii Klassi konkursi lõpetas edukalt 85% alustanud klassidest

Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas tänavu suitsupriina kokku 784 klassi ehk 85% kõikidest alustanud klassidest.

Sügisel alustas ennetusprogrammis osalemist 920 klassi 238 erinevast koolist. Programmis osalenud õpilasi oli 15 685. Neist edukalt lõpetasid ehk kuue kuu jooksul suutsid kõik õpilased jääda suitsupriiks 784 klassis. Kõige enam oli osalejaid 5. ja 6. klassidest (üle 45%), järgnesid 4. ja 7. klassid (ligikaudu 30%), 8.–9. klasse oli ligikaudu 19%. Kõige tagasihoidlikumalt oli osalejaid gümnaasiumiastmes, kokku osales 10.–12. klasse pisut üle 5%.

Võrreldes eelmise õppeaastaga on tõusnud nii konkursil osalejate kui edukalt lõpetanute arv. Eelmisel, 2013. aasta kevadel lõpetas suitsupriina 688 klassi ehk 82% alustanutest.

Ennetusprogrammi edukalt läbinud klasside vahel loosis Tervise Arengu Instituut välja 15 rahalist preemiat suurusega 320 eurot, mida saab klass kasutada matka, ekskursiooni või muu põneva ühisürituse korraldamiseks. Loosimise tulemusel said auhinna järgmised klassid:

 • Tabasalu Ühisgümnaasiumi 5.b klass
 • Käina Gümnaasiumi 6. klass
 • Narva Peetri Kooli 8.b klass
 • Laiuse Põhikooli 6. klass
 • Türi Põhikooli 6.b klass
 • Nikolai Kooli 5. klass
 • Kadrina Keskkooli 7.c klass
 • Orava Põhikooli 9. klass
 • Vändra Gümnaasiumi 7.b klass
 • Märjamaa Gümnaasiumi 6.a klass
 • Lümanda Põhikooli 8. klass
 • Melliste Algkooli 6. klass
 • Kääpa Põhikooli 8. klass
 • Otepää Gümnaasiumi 7.a klass
 • August Kitzbergi nim. Gümnaasiumi 6.a klass

Soomest alguse saanud Suitsuprii Klass on Euroopas üks levinumaid spetsiaalselt noortele suunatud suitsetamisvastaseid ennetusprogramme. Õpilaste suitsust eemale hoidmiseks ei kasutata siin hirmu tekitamise meetodit, vaid hoopis soovitavat käitumisviisi ehk tunnustatakse mittesuitsetamist. Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda kogu võistluse perioodi, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti.

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et 11–15-aastaste kooliõpilaste seas on igapäevasuitsetajaid 5,5%, sellest poiste seas 7% ja tüdrukute seas 4%. Kuigi igapäevasuitsetajate osakaal on langemas, on populaarsust võitmas vesipiibu suitsetamine ja huuletubaka tarvitamine. Õpilaste keskmine vanus esimese sigareti läitmisel on 11,9 eluaastat.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson,
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee